Netvisor-integraatio Ecom Jetissä

 

HUOM! Löydät viimeisimmät Jet-ohjeet tämän linkin kautta: https://intercom.help/ecomjet/fi

 

Ecom Jetistä on mahdollista siirtää kuukauden sekä laskutuksen että ostojen kirjanpitoaineisto suoraan Netvisoriin. Erillistä siirtotiedostoa ei tarvita, vaan tiedot siirtyvät suoraan ohjelmasta rajapintasiirtona.

Huom. Netvisor rajapinnan versiovaatimus on Professional (Netvisor BASIC ei ole yhteensopiva). 

 

Aktivointi ja asetukset Ecom Jetissä

Ennen kirjanpitokauden päättämistä ja kirjanpitoaineiston siirtoa Netvisoriin, integraatio pitää aktivoida Ecom Jetin asetuksissa. Samalla kohdistetaan käytössä olevat kirjanpitotilit Netvisorissa käytettäviin tileihin. 

1. Aktivoi integraatio asetuksissa Asetukset -> Integraatiot / Netvisor

Hae Netvisorista API id ja api avain. Lisää ne Jetissä kohtaan Netvisorin kirjautumistiedot ja paina tallenna.

2. Kohdista käytettävät kirjanpitotilit

Jotta kirjanpitoaineisto voidaan siirtää Netvisoriin, Ecom Jetin ja Netvisorissa käytettävä tilikartta pitää kohdistaa.

 

Netvisorin kirjanpitotilien ALV-käsittelyn koodit

Myynti Osto  
KOMY KOOS Kotimaa
Ei ALV-käsittelyä (-) Ei ALV-käsittelyä (-) Ei ALV-käsittelyä
RAMY RAOS Rakennusalan käänteinen ALV
EUMY EUOS EU tavara
EUUM EUUO EU:n ulkopuolinen

 

Kirjanpitokauden päättäminen Ecom Jetissä

Laskutuksen ja ostolaskujen kirjanpitokaudet päätetään erikseen laskulistan lisävalikosta listan oikeasta ylänurkasta. Tarkasta päätettävän kauden päivämäärät. Aineisto lähtee Netvisoriin kauden päätöksen yhteydessä. Samasta valikosta voit myös avata listan aikaisemmista päätetyistä kausista, josta voit myös lähettää aineiston uudestaan Netvisoriin.

mceclip5.png

 

Virheet siirrossa

"Kirjanpitosyklin päätös sisältää valitun ajanjakson ulkopuolisia tapahtumia!"

Valitun ajanjakson ulkopuolisia tapahtumia on päättämättä. Päätä aikaisempi kirjanpitosykli tai varmista, ettei Jetissä ole päättämättä ajanjakson ulkopuolisia tapahtumia.

mceclip0.png

 

"Kirjanpito integraatiossa tapahtui virhe. Tiliä ei löydy Netvisorin tilikartasta."

Virheilmoituksessa näkyvää tilinumeroa ei ole kohdistettu Netvisorin tilikarttaan tai kohdistus on väärin. Tarkasta kohdistus Asetukset > Integraatiot > Netvisor.

 

"Laskujen lähetys Netvisoriin epäonnistui."

Tarkista, ettei kyseinen kirjanpidon kausi ole Netvisorissa suljettuna.

Luotu: Päivitetty :