Kaudenpäätös / päiväkirjat kirjanpitoon myynti- ja ostoreskontrasta

Mikäli myyntilaskujen suorituksia ja ostolaskuja seurataan Ecomissa, voidaan sekä myynti- että ostoreskontrasta tulostaa päiväkirjat, joiden arvot voidaan sellaisenaan viedä kirjanpitoon. Tällöin kirjanpitäjän ei tarvitse syöttää tositteita yksittäin kirjanpitoon. Päiväkirjojen tulostamisen jälkeen ajetaan ns. kaudenpäätösajo, joka siirtää suoritetut laskut historiaan (myyntilaskut laskuhistoriaan, ostolaskut ostolaskuhistoriaan).

Tee aina varmuuskopio ennen kaudenpäätösajoa! (Serveriasiakkailla automaattinen varmuuskopionti)
 

Päiväkirja-ajot ehdottavat päivämääräväliksi aina aikaisinta kuukautta, josta löytyy käsittelemättömiä laskuja. Voit myös käsin muuttaa päivämääräväliä. Päiväkirjoille tulostetaan kuitenkin aina myös valittua kautta vanhemmat laskut ja suoritukset, joita ei ole vielä viety kirjanpitoon.

Päiväkirjat ja kaudenpäätösajo

Laskutus: Ohjelmat -> Laskutus ja myyntireskontra -> Päiväkirjat (kirjanpitoon).

MR_paatos.png

Ostolaskut: Ohjelmat -> Ostolaskut ja ostoreskontra -> Päiväkirjat.

OR_paatos.png

Valitse Päätä kausi ja tämän jälkeen Tulosta tai esikatselu. Voit tulostaa/esikatsella päiväkirjoja myös päättämättä kautta, jos haluat esim. tarkastaa päiväkirjat ennen varsinaista kaudenpäätösajoa. Tulostamisen jälkeen ohjelma vielä varmistaa kausien päättämisen. Vastaa kysymykseen ”kyllä” vasta, kun olet varmasti saanut tulosteet paperille tai talletettua tiedostoon!

Tietojen siirtäminen Tikon/Procountor -kirjanpito-ohjelmaan

Päiväkirjoista voidaan muodostaa konekielinen siirtotiedosto, jolla päiväkirjojen summat voidaan automaattisesti viedä Tikon- tai Procountor kirjanpito-ohjelmaan. Tikon/Procountor-siirtotiedosto otetaan käyttöön myyntipäiväkirjoille laskutusoletuksissa (Ohjelmat - Laskutus ja myyntireskontra - Laskutus ja myyntireskontraoletukset) ja ostopäiväkirjoille ostoreskontraoletuksissa (Ohjelmat - Ostolaskut ja ostoreskontra - Ostolasku- ja ostoreskontraoletukset). Siirtotiedosto muodostuu kaudenpäätösajon yhteydessä Ecomin KIRJANPITO-hakemistoon (oletuksena C:\Ecom\KIRJANPITO).

Siirtotiedosto.png

Tietojen siirto Ecom Tilit Oy:n asiakkailla

Ecom Tilit Oy:n kirjanpitoasiakkaat voivat siirtää päiväkirjat suoraan Ecom Arkistopalveluun, josta kirjanpitäjä saa noudettua ne kirjanpitoa varten. Kun Ecom Arkistopalvelu on aktivoitu, ohjelma ehdottaa heti kaudenpäätösajon jälkeen aineiston siirtämistä. Aineiston voi siirtää myös jälkikäteen valitsemalla päävalikosta Ohjelmat -> Ecom Tilit Oy -> Aineistojen lähetys tilitoimistoon. Siirto lähettää aina kaikki siirtämättömät aineistot.

Luotu: Päivitetty :