Tuotealat ja niiden hinnoittelu

Uuden tuotealan lisääminen

Pääset lisäämään uuden tuotealan menemällä Asetukset -> Tuotteet -> Tuotealat. Lisää uusi tuoteala oikeasta alareunasta +merkistä.

Jet_Tuotealat_uusi.png

 

Anna tuotealalle tunnus, nimi ja merkitse se aktiiviseksi. Muista tallentaa uusi tuoteala.

Oletustuotealan saat vaihdettua hammasratasikonista Integraatiot -ikonin alta.

Myyntihinnoittelu

Voit määritellä tuotealallesi hinnoittelusääntöjä sekä tuoteryhmäkohtaisia poikkeuksia menemällä Asetukset -> Tuotteet -> Myyntihinnoittelu.

Tuotealojen hinnoittelusäännöt

Voit määritellä tuotealoillesi omat hinnoittelusäännöt. Valitse hinnoittelusääntöjen alta tuoteala, jota haluat muokata.

Jos tuotealasi ottaa suoraan toimittajalta tuotteen hinnan, valitse Toimittajan OVH-hinnan mukaan. Valitse toimittajien tärkeysjärjestys, jonka mukaan Jet valitsee tuotteiden hintoja (ylin=suurin). Voit myös käyttää kalleimman toimittajan hintaa. Pääset tästä myös määrittelemään lisäprosentin sekä minimikateprosentin.

Jet_hinta_toimittaja_ovh2.png

 

Jos haluat määritellä tuotteille oman katteen, mikä määräytyy hinnan mukaan, valitse Oman katteen mukaan. Voit määritellä hintarajoja ja niihin sopivat kateprosentit hinnan suuruuden mukaan. Yläraja muodostuu automaattisesti seuraavan portaan alarajan mukaan. Jos käytät yhtä kiinteää katetta kaikissa tuotteissa, valitse alarajaksi 0€, määritä kateprosentti ja poista muut rivit.

Jet_hinta_omakate2.png

 

Jos haluat määritellä manuaalisesti tuotteiden hintoja, valitse Käsin annettu hinta.

Huomioi, että jos tuotealassa on jokin muu kuin manuaalinen hinnoittelu, ei uutta tuotetta lisättäessä pystytä määrittelemään hintaa itse.

Tuoteryhmäkohtaiset poikkeukset

Jos olet luonut eri tuotteista oman ryhmän, voidaan tuotealan hinnoittelusäännöt ylikirjoittaa tuoteryhmän omalla säännöllä. Jos olet esim. luonut Sähkö-tuotealaan ryhmän, jossa on kaikki tietynlaiset kaapelit. Oletetaan, että Sähkö-tuotealassa on hinnoitelu toimittajan OVH-hinnan mukaan. Tuoteryhmäkohtaisella säännöllä voimme antaa erikoiskaapeleille, joille on tehty oma tuoteryhmä, oma hinnoittelu vaikka oman katteen mukaan. Nämä säännöt tarvitsevat aina tuoteryhmän toimiakseen.

Jet_hinta_tuoteryhm_s__nt_2.png

 

Tuoteryhmän saat tehtyä menemällä Asetukset -> Tuotteet -> Tuotealat. Klikkaa haluamaasi tuotealaa ja valitse Ryhmät-välilehti. Klikkaa Uusi ryhmä ja valitse kaikki tuotteet, jotka haluat ryhmään.

Nettohintojen poistaminen

Ennen kuin olet tuomassa uusia nettohintoja Jetiin, kannattaa vanhat poistaa. Vanhat jo sisäänajetut nettohinnat korvaavat aina toimittajan aleprosentit sekä uudet nettohinnat. Vanhat nettohinnat kannattaa poistaa siinä vaiheessa, kun saat toimittajalta uuden nettohinnaston.

Valitse ensin tuoteala, josta nettohinnat poistetaan, sitten toimittaja, jolta ne poistetaan ja viimeiseksi päivämäärä, milloin hinnat poistetaan.

Jet_nettohinnat2.png

Luotu: Päivitetty :