Työkulukirjauksen käyttöönotto ja niiden luonti

Jotta saat työkulukirjauksen käyttöösi, pitää sinun:

  1. Luoda haluttu määrä palkkalajeja
  2. Luoda palkkalajeja vastaavat tuotteet
  3. Kytkeä palkkalaji ja tuote Tuotekytkökset-osiossa

Palkkalajien lisääminen

Luo ensin käytössänne olevat palkkalajit Asetukset -> Työkulut -> Palkkalajit-osiosta.

Jet_ty_kulu1.png

 

Palkkalajeille valitaan numero, nimi, sekä palkkalajin tyyppi (esim. aika tai korvaus).

Kun kaikki käytettävät palkkalajit on syötetty, voidaan ne kytkeä tuotteisiin laskutusta varten. Muista tallentaa rivi Hyväksy-painikkeesta.

Palkkalajia vastaavan tuotteen lisääminen

Katso ohje Oman tuotteen lisääminen.

Palkkalajien kytkeminen tuotteisiin

Voit tehdä jokaiselle henkilölle oman palkkalaji -> tuote -kytköksen. Mene kohtaan Asetukset -> Työkulut -> Tuotekytkökset. Valitse Palkkalajista haluamasi vaihtoehto ja valitse palkkalajia vastaava tuote. Määritä Henkilön alta kenelle haluat kytköksen tehdä. Muista kytkeä kaikki palkkalajit kaikille henkilöille, jotka niitä tarvitsevat.

Jet_ty_kulu2.png

 

Muista lopuksi tallentaa rivi Hyväksy-painikkeesta.

Nyt pääset lisäämään työkulukirjauksia.

 

Työkulukirjausten käyttö

Työkulukirjauksen lisääminen

Luo uusi työkulukirjaus oikeassa alanurkassa olevasta +merkistä.

Jet_ty_kulu4.png

 

Valitse onko kirjattava työkulu aikaan vai korvaukseen sidottu (esimerkiksi työtunnit / kilometrikorvaus). Valitse oikea palkkalaji, mihin työmääräimeen työkulu kirjataan, missä tilassa se on ja minä päivänä kirjaustehdään (oletuksena kuluva päivä). Jos kyseessä on tuntien merkintä, laita aloitus ja lopetus päivämäärät sekä kellonaika niin ohjelma laskee tehdyt työtunnit automaatisesti. Jos käytössä on korvauspohjainen kulu merkitse silti aloitus ja lopetuspäivä ja merkitse korvauksen suuruus/yksikkö käsin. Selitteeseen saa laitetta tarkennetun kuvauksen mitä on tehty. Muista tallentaa työkulunkirjauksesi.

Tuntikirjaus:

Jet_ty_kulu5.png

Korvauksen kirjaus:

Jet_ty_kulu6.png

 

Muista, että työkulukirjauksia voi muuttaa ja poistaa niin kauan kun niitä ei ole hyväksytty. 

Työkulukirjausten hyväksyntä ja seuraaminen

Pääset hyväksymään tehdyt työkulukirjaukset kahdesta paikasta: Työkulukirjauksista sekä kohdistetusta työmääräimesta.

Mene työkulukirjauksiin ja etsi listalta haluttu työkulukirjaus. Valitse haluatko hyväksyä tehdyn työkulukirjauksen vai palauttaa sen takaisin korjattavaksi.

Jet_ty_kulu7.png

Pääset myös tarkastamaan ja hyväksymään tehdyt työkulukirjaukset menemällä ensin oikeaan työmääräimeen.

Valitse Rivit-välilehti, jotta pääset tarkistelemaan työmääräimelle tehtyjä kirjauksia. > -merkistä saat avattua tarkemmat kirjauksen tiedot. Valitse haluatko hyväksyä tehdyn työkulukirjauksen vai palauttaa sen takaisin korjattavaksi.

Jet_ty_kulu8.png

 

Tämän jälkeen työkulukirjauksessa näkyy onko kirjaukset hyväksytty vai palautettu.

 

 

Luotu: Päivitetty :