Rakennusalan raporttien muodostaminen ja lähettäminen Ecom Arkistopalvelusta

Ecom Arkistopalvelun avulla rakennuttaja tai rakennuspalveluiden tilaaja voi helposti muodostaa urakka- ja työntekijäilmoitukset verottajalle. Lisäksi aliurakoitsija voi toimittaa työntekijätiedot päätoteuttajalle Ecom Arkistopalvelun kautta.

Sähköinen ilmoitus verottajalle

Verottajalle lähetettävä sähköinen ns. TYVI-aineisto muodostetaan valitsemalla Rakennuspalveluiden raportoinnin etusivulla Toiminnot-valikosta haluttu raportointivuosi ja kuukausi. Järjestelmä valitsee automaattisesti valitulta kuukaudelta ilmoitettavat työmaat. Huom. työmaan ilmoitusvelvollisuudet määritellään työmaan perustiedoissa.

Tyvi1.png

Järjestelmä luo automaattisesti sekä urakkailmoituksen (verottajan VSURAKKA-aineisto) sekä työntekijäilmoituksen (VSTYONTE) niiltä työmailta, jotka ovat kyseisten ilmoitusvelvollisuuksien piirissä.

Sähköisen ilmoituksen lähettäminen

Muodostettu TYVI-aineisto voidaan lähettää verottajalle suoraan Ecom Arkistopalvelusta tai se voidaan tallettaa tiedostoksi ja lähettää jotain muuta lähetystapaa käyttäen. Lähetys suoraan Ecom Arkistopalvelusta tapahtuu kahdessa vaiheessa:

  1. Tunnistaudu Katso-tunnisteella
  2. Lähetä urakkailmoitus ja/tai työntekijäilmoitus

Tyvi2.png

Sähköisen ilmoituksen peruuttaminen

Kts. Sähköisen ilmoituksen peruuttaminen

Työntekijöiden ilmoittaminen päätoteuttajalle

Työmaan työntekijöiden ilmoittaminen päätotettajalle tehdään työmaan Excel-raportin avulla. Työmaan tiedot voi tallettaa Excel-tiedostoksi työmaan perustiedojen viereisestä Toiminnot-valikosta.

Tyvi3.png

Luotu: Päivitetty :