Ecom Taloushallinnon versiot & uudet ominaisuudet

Versio 2021C (elokuu 2021)

LÄHETTEET, LASKUTUS

 • Lisätty: Laskutulosteisiin mahdollisuus lisätä virtuaaliviivakoodi.

 • Parannettu: Selkeytetty Lähetteestä lasku-toiminnon asetusten ryhmittelyä.
 • Parannettu: Lähetteelle ja Ecom Webiin uusi kenttä Laitetunnus.
 • Parannettu: Yhdistettäessä useita lähetteitä samalle laskulle vapaatekstiin lisätty tieto yhdistetyistä lähetteistä.

OSTOLASKUT

 • Parannettu: Ostolaskujen varastoon siirto voidaan tehdä osissa.
 • Parannettu: Ostolaskujen maksuunpoimintaan lisätty sarake montako ostolaskun riveistä on kohdistettu.
 • Parannettu: Ostolaskun hyväksyjiä voi myös muokata poistamatta vanhoja.

 

OSTOTILAUKSET

 • Parannettu: Ostotilausten varastoon siirto voidaan tehdä osissa.

 

KASSA

 • Parannettu: Kassan maksusuoritus muistaa viimeksi valitun maksutavan.


PROJEKTIT

 • Parannettu: Palkkatapahtumien poiminta massasyöttöön toiselta työnjohtajalta ja webistä tarkistaa ettei tuplatapahtumia pääse syntymään.
 • Parannettu: Projektien maksuposteihin lisätty tieto laskun suorituksesta (avoin, laskutettu jne.).
 • Parannettu: Palkkatapahtumien massasyötön hylkäys- ja hyväksymistoimintoihin lisätty varoitusviestit ja -väri vahinkopainallusten vähentämiseksi.
 • Parannettu: Projektiseurannan kausilaskuille lisätty suodatinhaku.

TUOTTEET

 • Parannettu: Hinnastojen sisäänluku tarkistaa että siirretyt tiedostot saatiin poistettua.
 • Parannettu: Hinnastojen sisäänlukuun tukee Apple-tyyppisiä rivinvaihtoja.
 • Parannettu: Tuotetietojen tuonti Excelistä-toiminto kertoo valmistuttuaan montako tuotetta on tuotu.
 • Parannettu: Tuotetietojen tuonti Excelistä-toimintoa nopeutettu verkon yli käytettäessä.

TARJOUSLASKENTA

 • Lisätty: Tarjouslaskennan tarjouksella ja posteilla on muistio joka tulee tulosteille ja kopioituu projektille ja alaprojekteille.


MAVENTA

 • Korjattu: Mavennan sanomamallien kanssa verkkolaskuosoitteen operaattoritunnus ei välity oikein.


INTEGRAATIOT

 • Lisätty: Palkkatapahtumaintegraatioon tuki Dayroll-palvelulle.
 • Korjattu: Procountor-kirjanpitointegraation yhteyden timeout-arvoa on kasvatettu.

 

ECOM WEBI

 • Parannettu: Webiservicen virheloki kertoo jos asetuksiin määritelty asema on jo käytössä.


YLEISET/MUUT

 • Parannettu: Myynti- ja ostolaskujen kohdistuspäivä on korvattu jaksotuksen alku- ja loppupäivällä. Jaksotuksen alku toimii kuten entinen kohdistuspäivä ja molemmat voidaan ottaa mukaan Excel-vienteihin jaksotustiedon viemiseksi kirjanpitoon.
 • Parannettu: Tilastoikkunaan lisätty uusi varasto-osa jossa voi tarkistaa hälytysrajan alittavat tuotteet.
 • Parannettu: Tiedostopilven aktivointia ei kysytä monta kertaa peräkkäin.
 • Parannettu: Muutoshistoriaan lisätty tieto poistosta.

Versio 2021B (helmikuu 2021)

LÄHETTEET, LASKUTUS

 • Parannettu: Ohjelma antaa varoituksen, jos osittain suoritetun laskun tila yritetään muuttaa suoritetuksi.
 • Parannettu: Lähetteen muutokset tallentuvat automaattisesti tietokoneen sammuessa myös silloin, kun lähete odottaa siirtoa Webiin.
 • Parannettu: Laskutus/läheteikkunan rivinäkymän kokoa voi kasvattaa myös ikkunaa suurentamalla.
 • Lisätty: Laskutus/läheteikkunan rivinäkymän sarakkeiden leveyden muokkaus ja piilotus.
 • Korjattu tuotteen "Ei asiakaskohtaista alennusta"-asetuksen toiminta kun lähetteellä vaihdetaan asiakasta.


OSTOLASKUT

 • Parannettu: Paljon rivejä sisältävien ostolaskujen sisäänluku on nopeampaa.
 • Korjattu: Ostolaskuhyväksynnän kommentti ei aina näy ostolaskuhistorian haussa.

 

OSTOTILAUKSET

 • Lisätty ostotilauksen tulostukseen englanninkieliset lomakevaihtoehdot.
 • Lisätty ostotilausten hakuun toimittajan nimi.

 

KASSA

 • Parannettu: Laajennettu kassareskontran kirjanpitotositteen sisältöä.
 • Lisätty kassalaskuille uusi lomake "Kuittitulostin, lämpöpaperi, logolla", jolla saa kuittitulostimille graafisen logon.
 • Parannettu: Jos tulostetun kassalaskun muokkaus on estetty kassaoletuksissa, niin se estää nyt myös laskun poistamisen.


PROJEKTIT

 • Parannettu: Projektin kulut, joita ei huomioida kululaskelmassa on yliviivattu rivinäkymässä.
 • Korjattu: Alaprojekti-näkymä ei aina päivity projektia vaihdettaessa.


PROJEKTIT/PALKKATAPAHTUMAT

 • Parannettu: Palkkatapahtumien poistamisesta tulee varoitus ja merkintä muutoshistoriaan.
 • Lisätty: Palkkatapahtumien historianäkymä.


TUOTTEET

 • Parannettu: Tuotteiden Excel-tuontiin lisätty tuki pakkauskoolle.


MAVENTA

 • Lisätty Maventa-ikkunaan ostolaskujen viimeisimmän hakupäivämäärän asetustoiminto.


KIRJANPITOINTEGRAATIOT

 • Korjattu kirjanpitointegraation procountor-siirron aikakatkaisu- ja erikoismerkkiongelmia.
 • Lisätty kirjanpitointegraation käyttöönottoapuriin yhteyden testaus.
 • Lisätty kirjanpitointegraation käyttöönottoapuriin oletusasetuksia.
 • Lisätty kirjanpitointegraatioon tuki projekti-dimensiolle.
 • Lisätty tuntikortin tietojen siirto Procountoriin CSV-tiedostolla.
 • Lisätty Fivaldi-kirjanpitojärjestelmän siirtotiedosto osto- ja myyntireskontran päiväkirjoille.


YLEISET/MUUT

 • Parannettu: Ohjelma tarkistaa käynnistettäessä tietokantamoottorin asetukset.
 • Lisätty uusi sähköpostin välityspalvelin ja mahdollisuus käyttää no-reply@ecom.fi-lähettäjää.
 • Parannettu: EAN-koodien pituus kasvatettu 20 merkkiin tukemaan asiakaskohtaisia viivakoodeja.

 

Versio 2021A (marraskuu 2020)

LÄHETTEET, LASKUTUS

 • Lisätty laskutuksen, lähetteiden ja tarviketarjouksien Tuoterivit-välilehdelle toiminto samanlaisena toistuvien tuoterivien etsimiseksi. Toiminto käynnistyy "Dupl."-painikkeesta.-
 • Tuoterivien vertailua voi käyttää myös työveloitusten erittelyyn muistiolle esim. kotitalousvähennystä varten. Paina "Dupl.", "Valitse kaikki työveloitukset" ja "Lisää yhteenveto muistioon". Laskun/lähetteen/tarviketarjouksen pitää olla muokkaustilassa.
 • Korjattu: Laskun/lähetteen asiakasnumerokenttään voi enter-näppäimellä syöttää rivinvaihtoja ja tästä aiheutuu virheilmoitus. Nyt enterin painallus siirtyy seuraavaan kenttään.
 • Korjattu: "Valitse kaikki liitetiedostot" -asetus nollaantuu verkkolaskua luodessa, jos lähettää sähköpostiin liitteitä.
 • Korjattu: Tiedostopilven dokumentit eivät kopioidu tarviketarjoukselta lähetteelle.
 • Korjattu: Finvoice-laskusanoman <RowFreeText>-elementin sisään pääsee rivinvaihtoja, jos tekstiä on liitetty copy/pastella tuotenimikenttään.
 • Korjattu: Hyvityslaskun tekeminen historiassa olevasta laskusta yrittää lisätä suoritusta ja kaatuu virheeseen.

 

OSTOLASKUT

 • Lisätty ostolaskujen dokumentteihin tallennustoiminto, jolla tiedoston voi tallentaa paikalliselle levylle haluamaansa hakemistoon. Aiemmin dokumentin pystyi vain avaamaan oletusohjelmassa.
 • Korjattu: Access violation -virhe Finvoice-ostolaskun sisäänluvussa, jos laskulta puuttuu viitenumero.

 

SAAJAT

 • Poistettu saajista kohta "Vero (annetaan sekä viite että viesti)".
 • Parannettu: Saajan ID/saajanumero näkyy nyt käyttöliittymässä.


KASSA

 • Korjattu: Kuittitulostimien lomakkeilla yli A4-sivun pituuden menevä osuus kassakuitista leikkautuu pois.
 • Korjattu: Kuittitulostimien lomakkeita käytettäessä kassahistorian PDF-kuittikopiot väärin asemoitu tai pitkillä kuiteilla tyhjiä.
 • Korjattu: Kassan kauden päätös kaatuu "key violation"-virheeseen, jos kassalaskuriveiltä puuttuu tiliöinti. Nyt ohjelma antaa selkeän virheilmoituksen.

 

TOIMITTAJAT / HINNASTOT

 • Korjattu: Hinnastopalvelun uusien hinnastojen hälytykset katovat versiopäivityksessä tietyn tyyppisissä verkkoasennuksissa.


TARJOUSLASKENTA

 • Korjattu: Tarjouksen työt -tulosteen tallentaminen Excel- tai CSV-muotoon jättää rivien Nimi-kentän pois/tyhjäksi.


PROJEKTIT

 • Korjattu: Massasyötön palauta-toiminto tarkistaa, onko annettua henkilöä olemassa. Aiemmin olemattomalle henkilönumerolle merkityn palkkatapahtuman pystyi palauttamaan poimittavaksi.

 

WEBI

 • Korjattu: Webi-synkronointi ei tarkista, onko lähetenumerolla jo olemassa lähete, jos lähetenumeroinnin juoksevaa numeroa on käyty käsin muuttamassa taaksepäin.

 

YLEISET/MUUT

 • Korjattu: Kassavirtalaskelman tulostus XLS-tiedostoon epäonnistuu, jos edellinen tuloste on Excelissä auki.
 • Lisätty: Mahdollisuus rajata Ecom Tiedostopilven liitteiden näkyvyyttä tiedostolajeittain käyttöoikeuksissa käyttäjäryhmäkohtaisesti. Voidaan määritellä rajaus, että esim. ostolaskujen liitetiedostot eivät näy tietylle käyttäjäryhmälle. Näkyvyyden rajaukset vaikuttavat myös Ecom Webin käyttäjiin.
 • Lisätty: Mahdollisuus kytkeä Netvisor-siirrosta myyntilaskujen suoritukset ja ostolaskujen maksut päälle ja pois. Oletuksena näitä ei siirretä.
 • Lisätty: Ostolaskujen ja myyntilaskutositteiden arkistointiajot voi käynnistää Ecomin valikoista "Ostolaskut Pdf-tiedostoiksi" ja "Lähetteet / laskut Pdf-tiedostoiksi".

Versio 2020E (lokakuu 2020)

LÄHETTEET, LASKUTUS

 • Parannettu: Lähetteen laskuttaminen ilman rivejä laskee koontiriville ostohinnan ja katteen.
 • Parannettu: Lähetteiden siirto historiaan tarkistaa, onko lähetteitä vielä Webissä.
 • Parannettu: Lähetteen tai tarviketarjouksen laskuttaminen varoittaa, jos asiakas on myyntikiellossa.
 • Korjattu: Laskulla olevat pyöristysrivit jäävät ilman kustannuspaikkaa.
 • Parannettu: Lähetehaun kohdesuodatus toimii riippumatta siitä, onko hakuteksti kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla.
 • Korjattu: läheterivin alkuperäikkuna näyttää historiaan siirtyneelle ostolaskulle aina ko. ostolaskun ensimmäisen rivin eikä läheterivin todellista alkuperää.

 

OSTOLASKUT

 • Parannettu: Ostolaskujen sisäänluku on nyt erillinen toiminto ”Lue ostolaskut”. Käyttäjäryhmän asetuksissa voi määritellä, tapahtuuko toiminto automaattisesti, kun Ostolaskut-ikkuna avataan.
 • Parannettu: Saajan tallennuksessa Viitenumeron/viestin tallennus kysytään erikseen.
 • Parannettu: Ostolaskun kopiointi varmistaa kopioinnin käyttäjältä, jotta vältytään vahingossa otetuilta kopioilta.
 • Parannettu: Ostolaskurivien kohdistus antaa selkeämmän virheilmoituksen, jos toimittajatieto puuttuu.
 • Parannettu: Vain yksi käyttäjä kerrallaan voi tehdä ostolaskujen sisäänluvun.
 • Parannettu: Ohjelma antaa selkeämmän virheilmoituksen, jos käyttäjä yrittää lisätä saman tilin useaan kertaan ostolaskujen tiliöinnissä.
 • Lisätty tilinumerotunnistukseen tuki Holvi-pankille.
 • Lisätty kohdistettujen ostolaskurivien poimintaan toiminto ”Ei laskuteta kaikki”, joka merkitsee kaikille riveille ”Ei laskuteta”.

 

TOIMITTAJAT / HINNASTOT

 • Parannettu: Toimittajan nettohintojen poistosta tulee merkintä hinnastolokiin.

 

TUOTTEET

 • Korjattu: Tuotehaun verollinen hinta ei käytä tuotteelle määriteltyä ALV-kantaa.

 

PROJEKTIT

 • Parannettu: Projektihakua voi nyt suodattaa työnjohtajan mukaan.
 • Parannettu: Työmaatieto siirtyy projektiseurannasta luodulle lähetteelle.
 • Parannettu: Projektin päättäminen varoittaa mahdollisista Ecom Webiin lukituiksi jäävistä projektilähetteistä.

 

KAUSILASKUT

 • Lisätty kausilaskuille tiedot toimituspäivä, toimitusaika ja työntekijä, jotka kopioituvat laskulle/lähetteelle.
 • Parannettu: Kausilaskuja voi luoda useita kerralla pitemmälle jaksolle tulevaisuuteen rajapäivää säätämällä.
 • Parannettu: Kausilaskujen laskutuksessa listaa voi suodattaa projektin tyypin mukaan.
 • Parannettu: Kausilaskujen laskutuksessa voi samalla päivittää lähetteet Webiin.
 • Lisätty tilastoikkunaan tieto tekemistä odottavista kausilaskuista.

 

YLEISET/MUUT

 • Parannettu: Henkilön poistaminen näyttää ylimääräisen varoituksen ja varmistuskysymyksen.
 • Korjattu: Pyöristysvirheiden korjaukset näkyvät riveinä ostopäiväkirjoilla.
 • Lisätty: Integraatio Fennoan kirjanpitojärjestelmään kauden päätösaineiston toimittamiseksi.

 

Versio 2020D (kesäkuu 2020)

LÄHETTEET JA LASKUTUS

 • Parannettu: Palkkatapahtumien laskutuksen minimiveloitus- ja pyöristystoimintoa voi nyt käyttää myös muille kuin tunti-yksiköinä laskutettaville työveloituksille. Esim. kilometrikorvauksille voi asettaa minimiveloitusmäärän.
 • Lisätty SMS-lähetykseen mahdollisuus liittää mukaan vapaateksti omaan käyttöön ("Oma muistio")
 • Korjattu: Kun lähetteen kopioi laskuksi, ostolaskuliitteen nimi ei tule heti näkyviin, jos ei käy välillä toisen laskun puolella.
 • Korjattu: Laskutusoletuksissa pystyy tyhjentämään käytössä olevan lähetetilan, mikä aiheuttaa erilaisia virhetilanteita Webiin ja raportointiin. Nyt lähetetilan tyhjentäminen on estetty, jos tila on käytössä jollain lähetteellä.
 • Korjattu: Yksittäisen Webiin lukitun lähetteen siirto pois Webistä siirtää samalla myös valmiit lähetteet.
 • Korjattu: Lähete ei palaudu Webiin, jos muutokset hylkää. Nyt lähete merkitään siirrettäväksi takaisin Webiin, vaikka muutokset hylätään.
 • Korjattu: Laskuhaun asiakassuodatus ei päivity, jos asiakkaaksi vaihtaa toisen samannimisen. Nyt myös asiakkaan vaihto toiseen samannimiseen päivittää listan.
 • Korjattu: Lähetteen/laskun tulostusta ei voi keskeyttää enää kirjoittimen valintaikkunassa. Nyt tulostuksen voi keskeyttää myös kirjoitinvalinnan Cancel-napilla.

 

LASKUTUS / SÄHKÖINEN LASKU

 • Lisätty: Maventan kautta lähetettävien laskusanomien muodon voi nyt valita laskutusoletuksissa: Laskutusoletukset / Sähköinen lasku / Evom-Maventa / Lähetettävien laskujen muoto. Laita päälle rasti "Lähetä laskut valitun mallin mukaisina sanomina" ja valitse Sanomamalli-listasta haluamasi malli. Lähteville laskuille laskuttajan tiedot tulevat silloin Ecomin laskutusoletuksista eikä Maventan portaalin asetuksista.
 • Korjattu: FactoringAgreementDetails-elementti väärässä paikassa Finvoice 2.01 -laskusanomalla.


PALKKATAPAHTUMAT

 • Parannettu massasyöttöikkunan toimintojen käytettävyyttä. Hylkää-toiminto vaatii antamaan syyn hylkäämiselle. Palauta-napin teksti on nyt "Palauta odottamaan poimintaa". Historianäkymän voi avata ja piilottaa. Historianäkymän henkilön voi valita riippumatta siitä, mikä palkkatapahtuma on valittuna hyväksyttävänä olevien listalta. Historianäkymän suodatuksen alku- ja loppupäivämäärän voi valita suoraan historianäkymässä.
 • Korjattu: Massasyötön yksittäisen palkkatapahtuman hyväksyntä tarkistaa kaikki rivit, joten jos jollain muulla rivillä on virhe, ei voi hyväksyä edes yksittäistä. Nyt yksittäisen rivin hyväksyntä ei esty toisella rivillä olevan virheen takia.

 

PALKKATAPAHTUMAT / WEBI

 • Lisätty Ecom Webin palkkatapahtumien hyväksyntäprosessiin mahdollisuus vaatia tarkastettu-merkintä, jonka tekee esim. kirjanpitäjä. Jos tarkastaminen on käytössä, palkkatapahtuma ei siirry Ecomiin, ennen kuin sillä on esimiehen hyväksynnän lisäksi kirjanpitäjän tarkastusmerkintä. Hyväksyntä- ja tarkastusmerkinnät voi tehdä vapaassa järjestyksessä.
 • Lisätty perusoletuksiin palkkalajeille ja henkilökohtaisille palkkalajeille asetus "Webiin", jolla voi määrittää, viedäänkö palkkalaji Ecom Webiin tuntikirjauksia varten vai ei. Oletuksena kaikki palkkalajit viedään (K), mutta sen voi estää (E) joko koko palkkalajille tai henkilökohtaiselle palkkalajille eli henkilö+palkkalaji-yhdistelmälle. Voi myös sallia yksittäiselle henkilölle sellaisen palkkalajin viennin, jota yleisesti ei viedä Webiin.

 

OSTOLASKUT

 • Lisätty ostolaskujen Tiliöinti-välilehdelle PDF-liitteiden esikatselu, josta liitteet näkee suoraan tarvitsematta siirtyä Dokumentit-välilehdelle.
 • Lisätty: Jos laskulta/lähetteeltä poistetaan ostolaskulta laskutettavaksi tiputettuja tuoterivejä, ohjelma palauttaa poistetuille läheteriveille kohdistuneet ostolaskurivit automaattisesti takaisin laskuttamattomiksi.
 • Korjattu: Ostolaskun projektikohdistusikkuna ei tallenna kohdistuskenttään 0-numeroista alaprojektia. Nyt myös numeron 0 käyttö alaprojektina onnistuu.
 • Parannettu: Kohdistettujen ostolaskurivien poiminta toimii selkeämmin tilanteessa, jossa yritetään poimia hyväksymättömän ostolaskun rivejä lähetteelle, ohjelma kysyy: "Ostolaskua ei ole hyväksytty, haluatko siirtyä ostolaskulle?" ja käyttäjä valitsee Kyllä.

 

OSTOLASKUT / WEBI

 • Lisätty oletuksiin mahdollisuus lisätä ostaja-rooliin määritellyt henkilöt ostolaskujen Webi-hyväksyjiksi.
 • Korjattu: Ostolaskujen vienti Webiin hyväksymistä varten epäonnistuu, jos ostolaskun dokumentteja on yli 8 megatavua. Nyt siirto ohittaa liian suuret liitetiedostot ja ohittamisesta jää merkintä lokiin.


PROJEKTIT

 • Korjattu: Projektitiedot Exceliin -raportin memo-kentän teksti katkeaa kesken. Lisätty kentän pituutta raportissa.
 • Parannettu: projektin tulostusnäyttö avautuu nopeammin.
 • Korjattu: Projektin maksupostilistalta ei saa avattua laskuhistoriaan siirtynyttä laskua. Nyt myös historiaan siirtyneet laskut saa auki.

 

TARVIKETARJOUKSET

 • Korjattu: Tarviketarjouksen haussa ei toimi työnjohtajasuodatus.


TARJOUSLASKENTA

 • Parannettu: Tarjouslaskennan syöttösivuille lisätty aktiivisen rivin ja sarakkeen korostus.


ASIAKKAAT

 • Lisätty asiakastietojen Excel-vientiin vaihtoehto valita vietävät asiakasryhmät.
 • Korjattu: Yleisten vakiotuotteiden hinta ei nollaannu uutta asiakasta perustettaessa.

 

OSTOTILAUKSET

 • Korjattu: Ostotilauksen tulostaminen suoraan ilman esikatselua tekee jossain tilanteessa tyhjän tulosteen.
 • Korjattu: Ostotilauksen generointi LVISNet-tilausvahvistuksesta menee virheeseen, jos tilausvahvistuksen XML-sanomassa on tietynlaisilla rivitason ZPO-viitteitä.
 • Korjattu: Jos ostotilauksella ei ole numeroa, se näkyy kaikkien projektien ostotilauksissa. Nyt ostotilausta ei voi tallentaa tyhjällä ostotilausnumerolla.

 

KASSA

 • Lisätty kassahistoriaan päätetyn kauden kassalaskujen PDF-tulosteet. PDF-tulosteita kertyy versiosta 2020D lähtien kansioon ECOM/KASSA, kuukausikohtaisiin alikansioihin VVVV-KK. PDF-tulosteiden lista on näkyvissä kassahistoriaikkunassa (Ohjelmat / Kassa / Kassalaskuhistoria) ja sieltä voi avata tulosteet katseltaviksi.
 • Parannettu: Kassalaskun tulostus muistaa lomakkeella viimeksi käytetyn tulostimen ja valitsee sen oletukseksi jatkossa.
 • Korjattu: Maksupäätteen palautetiedon välitys kassalaskulle kestää kauan serveripalvelussa.

 

YLEISET/MUUT

 • Lisätty: Procountor-API-integraatio.
 • Lisätty Ikkuna-valikkoon toiminto "Palauta kaikkien ikkunoiden alkuperäiset koot ja paikat automaattisesti suljettaessa".
 • Lisätty uusi käyttäjäryhmäkohtainen käyttöoikeus “Salli laskutetun lähetteen muokkaaminen”.
 • Korjattu: Ikkunoiden palautus palauttaa hakuikkunat aina 1. näyttöön. Nyt hakuikkunat aukeavat siihen näyttöön, jossa on Ecomin pääikkuna.
 • Korjattu: Lomake-editorilla voi lisätä lähetelomakkeeseen enemmän vapaatekstirivejä kuin Ecom-ohjelma pystyy käsittelemään.
 • Korjattu: Excel-raporttien tallennus Citrixin yli omalle koneelle hidasta.
 • Korjattu: Sähköpostiosoitteen poistaminen ohjelman muistamien edellisten vastaanottajien listalta ei onnistu, jos sähköpostin lähetyksen peruuttaa.
 • Korjattu: Perusoletukset / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä, plus- ja miinusnapit menevät toisinaan piiloon toisten nappien alle.
 • Korjattu: Joskus raportti tulostuu tyhjänä, jos samasta ohjelman istunnosta on tulostettu paljon raportteja sulkematta ohjelmaa välillä.

 

Versio 2020C (maaliskuu 2020)

LÄHETTEET JA LASKUTUS

 • Lisätty Kate%-toimintoon mahdollisuus käsitellä erikseen työt ja tarvikkeet. Samalla lisätty tuoterekisteriin mahdollisuus merkitä tuote työveloitus-tyyppiseksi.
 • Lisätty laskun sähköpostitukseen mahdollisuus lisätä valinnaisia liitetiedostoja.
 • Lisätty lähetehakuun suodatus kohde-kentän mukaan.

 

OSTOLASKUT

 • Lisätty ostolaskujen sisäänlukuun tuki UTF8-BOM-muotoilluille tiedostoille.
 • Parannettu: ostolaskujen uudelleennouto Maventasta varoittaa kuluista ja sisäänluku antaa mahdollisuuden estää ostolaskujen uudelleenluomisen.

 

PROJEKTIT

 • Lisätty mahdollisuus kohdistaa projektin kausilasku alaprojektille sekä suodatus valitun alaprojektin mukaan. Alaprojektitieto kopioituu laskulle/lähetteelle.

 

PALKKATAPAHTUMAT

 • Lisätty palkkatapahtumien massasyöttöön Hylkää-toiminto, joka merkitsee palkkatapahtuman hylätyksi ja tallentaa merkinnän historiaan, jossa näkyy nyt erikseen valitun henkilön hyväksytyt ja hylätyt palkkatapahtumat.
 • Korjattu tuntikorttiraportin aihio: nyt tuntikortilla on mahdollista näkyä korkeintaan 50 palkkalajia aiempien 20 sijaan.

 

YLEISET/MUUT

 • Lisätty tuki UTF8-muotoisille alennusluetteloille myös ilman BOM-merkkiä.
 • Uudet ominaisuudet.pdf korvattu linkillä tukisivujen muutosluetteloon.

 

Versio 2020B (helmikuu 2020)

LÄHETTEET JA LASKUTUS

 • Lisätty uusi raportti "Tuotemyynti työntekijöittäin" laskuille, lähetteille ja tarviketarjouksille.
 • Lisätty lähetehakuun nappi tila-suodatuksen tyhjentämiseen.
 • Parannettu: tuotemyynnin raportit niputettu erillisiin alivalikkoihinsa.
 • Parannettu: lähetehaku päivittyy automaattisesti, kun hakusuodattimia muutetaan.
 • Parannettu: jos asiakas tai lähete on luotu Ecom Webissä, siitä jää merkintä muutoshistoriaan.
 • Lisätty palkkatapahtumien laskuttamiseen automaattinen tuntien pyöristys. Perusoletuksissa,  Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä -välilehdellä on uudet sarakkeet Min. (Minimi) ja Pyör. (Pyöristys). Palkkatapahtumien tiputuksen yhteydessä näiden tuotteiden määrä pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin seuraavaan pyöristyksen mukaiseen määrään, ja mikäli määrä jäisi alle minimin, niin määräksi asetetaan minimi. Esimerkiksi tuntityölle Min. 1, Pyör. 0,5 tarkoittaa, että ko. työtä laskutetaan alkavalta puolelta tunnilta ja minimiveloitus on 1 tunti. Pyöristys on lähete/laskurivikohtainen.

 

ASIAKKAAT

 • Lisätty asiakkaan tietoihin Myyntiehdot-välilehdelle vaihtoehtoinen Kerroin%-kenttä, jolla voi syöttää asiakkaan vakiokatteen kertoimena. Kentän asettaminen päivittää Vakiokate%-kentän vastaavasti, esim. kate 50% vastaa kerrointa 200%.

 

OSTOLASKUT

 • Lisätty ostolaskujen maksuunpoimintaan uudet kentät laskupäivämäärä ja tositenumero.

 

PROJEKTIT

 • Lisätty maksupostien hallintaan listalla näkyvien maksupostien yhteissumman näyttö ja mahdollisuus suodattaa listaa tilojen ja projektinumerovälin mukaan.
 • Lisätty palkkalajeille asetus, että kellonaika on pakko syöttää.
 • Parannettu: palkkatapahtumien massasyötön hyväksyntä korostaa virheelliset tai puuttuvat kentät punaisella.
 • Lisätty maksuposteille alaprojektinumero ja kohdistuspoiminta.

 

KASSA

 • Lisätty mahdollisuus tallentaa tulostettavien kassakuittien kopiot PDF-muodossa.

 

Versio 2020A (joulukuu 2019)

LÄHETTEET JA LASKUTUS

 • Lisätty suoritus- ja maksupäiväkirjoihin päiväkohtainen erittely.
 • Lisätty: laskun ja ostolaskun suorituksista tulee merkintä muutoshistoriaan.
 • Parannettu: lähetteen haussa voi valita hakuehdoksi monta työnjohtajaa kerralla.
 • Lisätty laskulle ja lähetteelle Kate%-nappi, jolla voi asettaa kaikkien rivien myyntikatteet rivien ostohintoihin perustuen. Näin saa koko laskun myyntikatteen muutettua kerralla.
 • Muutettu uusien asennusten mukana tuleva tili Palvelumyynti EU-maat 0% numerolle 3343, jonka Tikon poimii automaattisesti ALV-ilmoitukselle. Entinen numero oli 3344.
 • Poistettu kauden päätöksestä suora Tulosta-painike ja Esikatselu-painikkeen tekstiksi muutettu ”Esikatsele / Tulosta”.
 • Korjattu: ostohintojen nollaus nollaa myös tuotteen myyntihinnan. Muutettu niin, että ostohintojen nollauksessa kateprosentiksi tulee 100 ja myyntihinta säilyy.

 

OSTOLASKUT

 • Lisätty: virheellisten ostolaskujen maksut voi peruuttaa valikosta Ostolaskut ja ostoreskontra / Maksujen peruuttaminen. Tämä helpottaa maksujen uudelleen poimintaa virhetilanteissa.
 • Lisätty ostolaskujen Maksut-välilehdelle kenttä Maksueränro. Maksueränumeron perusteella näkee, mitkä maksut on poimittu samaan maksuaineistoon.
 • Nopeutettu ostolaskujen maksuunpoimintaa.
 • Lisätty Saajat-ikkunaan muutoshistoria.
 • Korjattu: Saajat-ikkunan Tiedonantovelvollisuus-välilehdellä Tunnuksen tyyppi-kenttää ei pysty tyhjentämään, jos siihen on valittu jokin arvo.
 • Korjattu: ostolaskuhistoriassa rivien yhteissumma näkyy virheellisesti tyhjänä.
 • Lisätty ostolaskuoletuksiin uusi valinta ”Kopioi kohdistettujen rivien kustannuspaikka”. Jos valinta on päällä, ostolaskuriveille kopioituu lähetteen kustannuspaikka, kun rivit kohdistetaan tai ne kohdistuvat automaattisesti lähetteelle.
 • Lisätty: ohjelma huomauttaa käyttäjää, jos jotkin Maventasta noudetut ostolaskut eivät tallennu ohjelmaan ostolaskuiksi. Tällaisia ovat esim. sähköiset huomautuslaskut, jotka eivät tallennu Ecomiin erikseen ostolaskuiksi.

 

PROJEKTIT

 • Korjattu: Laittomat päivämääräarvot estävät projektin tallentumisen, vaikka projektin alirivit tallentuvat.

 

YLEISET

 • Parannettu kohteiden muutoshistoriaa. Laskun, ostolaskun, lähetteen ym. tulostamisesta, suorituksista ja ostolaskun hyväksymisestä jää merkintä muutoshistoriaan.
 • Muutettu ”Dokumentin lisäys”-toiminnon nimeksi paremmin kuvaava ”Dokumentin linkitys”.
 • Korjattu ”no more fles”-virhe verkkoasennuksen käytössä tietyillä Windowsversioiden yhdistelmillä.
 • Parannettu ohjelman sisäistä virhetilanteiden käsittelyä.

 

Versio 2019C (lokakuu 2019)

LÄHETTEET JA LASKUTUS

 • Parannettu: asiakkaan sähköpostiosoite näkyy laskutusikkunassa asiakkaan nimen vihjeikkunassa, joka tulee esiin viemällä hiiren osoitin kentän päälle.
 • Korjattu: tekstikentän tekstin pyyhkiminen ei siirrä laskua/lähetettä muokkaustilaan.
 • Korjattu: laskua/lähetettä pystyy vaihtamaan muokkaustilan aikana kirjoittamalla laskunumerokenttään ja valitsemalla eri lasku/lähete hakuikkunasta.

 

OSTOLASKUT

 • Parannettu: ostolaskujen hakua voi suodattaa päivämäärän perusteella.
 • Parannettu: ostolaskuhistoriassa voi hakea summalla, niin kuin ostolaskuissakin on voinut.
 • Parannettu: hyväksymättömien ostolaskujen rivien tiputtaminen laskulle/lähetteelle varmistaa käyttäjältä, halutaanko rivit tiputtaa hyväksynnän puuttumisesta huolimatta.
 • Korjattu: ostolaskun rivien hintojen päivittäminen kaatuu.

 

OSTOTILAUKSET

 • Parannettu: ostotilauksen tilausrivit voi järjestää tuotenumeron mukaan.

 

PROJEKTIT

 • Parannettu: lisätty projektiseurannan Alaprojektit-välilehdelle Haku-kenttä, jolla voi rajata näkyvien alaprojektien joukkoa, kun alaprojekteja on hyvin paljon.
 • Korjattu: uuden tallentamattoman projektin hylkääminen aiheuttaa virheen ”Incompatible record structures”.
 • Korjattu: projektinumeron vaihtaminen epäonnistuu, jos uudella projektinumerolla on aiemmin yritetty luoda projekti, joka on hylätty tallentamatta kertaakaan.

 

YLEISET

 • Parannettu: ohjelma osaa nyt itse automaattisesti ladata uudet päivitetyt lisenssit.
 • Korjattu: "Pidä ohjelmien pikavalinnat näkyvissä" ei muista asetustaan.
 • Korjattu: jos on päällä "Pidä ohjelmien pikavalinnat näkyvissä", niin suurenna-nappi suurentaa ikkunan liian suureksi.

 

Versio 2019B (elokuu 2019)

LÄHETTEET JA LASKUTUS

 • Lisätty: Lähetteen/laskun riveille tallentuu tieto rivin kustannusten alkuperästä, eli minkä palkkatapahtumien tai ostolaskurivien perusteella rivi on muodostunut. Rivin alkuperätiedot näkee klikkaamalla rivin oikeassa reunassa olevaa linkki-ikonia. Alkuperätietoja ei näe takautuvasti ennen versiota 2019B muodostuneista riveistä. Pääsy alkuperänäytölle pitää erikseen sallia käyttäjäryhmäkohtaisesti käyttöoikeudella ”Salli rivin kustannusten alkuperänäkymä”.
 • Lisätty: "Laskuta lähetteitä"-toiminto ei anna laskuttaa lähetettä, jos lähetteelle kohdistuu hyväksyntään poimintaa odottavia tai hyväksyttävänä olevia palkkatapahtumia.
 • Korjattu: Lähetteen/laskun Viitteemme- ja Myyjä-kenttien synkronointi ei aina toimi.
 • Lisätty lähetteen kopiointiin valinta "Käytä asiakkaan oletusvapaatekstiä".
 • Korjattu/parannettu: jos lähetteelle on pudotettu töitä tai tuotteita, asiakasta ei voi vaihtaa, ennen kuin muutokset on hyväksytty tai hylätty.
 • Korjattu: Laskuta lähetteitä / Asiakassuodatus: Valitse laskutettavalta lähetteeltä ei päivitä suodatusta heti
 • Korjattu virhe "loppusumma ei täsmää rivien kanssa, tarkista laskun tiedot" joidenkin historiassa olevien laskujen tulostuksessa.
 • Parannettu: Laskun/lähetteen/tarviketarjouksen numeroa voi nyt muokata vain valitsemalla erikseen ”Muuta laskunumeroa” (lähetenumeroa/tarjousnumeroa) valikosta, joka aukeaa klikkaamalla numerokenttää hiiren oikealla nappulalla. Tällä estetään tahattomia numeron muokkauksia.
 • Parannettu: Laskun/lähetteen/tarviketarjouksen numerokenttään kirjoittaminen avaa laskun/lähetteen/tarviketarjouksen hakuikkunan. (Paitsi jos laskunumeroa/lähetenumeroa/tarviketarjousnumeroa ollaan muuttamassa.)

 

ASIAKKAAT

 • Lisätty: Asiakkaan tietojen Laskutusoletukset-välilehdellä Verkkolaskuosoite-kentän vieressä olevalla Tieke-painikkeella pääsee Tieken sivuilta katsomaan, onko asiakkaalle verkkolaskuosoitetta.
 • Korjattu: Asiakasnumerointi ei pysy juoksevana, jos uuden asiakkaan luonnin hylkää.
 • Parannettu: Asiakkaiden haku muistaa myyntikiellossa olevien Näytä/Piilotaasetuksen.

 

OSTOLASKUT

 • Parannettu: Hyväksymättömiä ostolaskurivejä ei voi pudottaa laskulle/lähetteelle, jos ostolaskujen hyväksyntä on käytössä.
 • Korjattu virheviesti ostolaskujen rivikohdistuksessa (" is not a valid integer value).
 • Parannettu: jos käyttäjä antaa ostolaskulle jo käytössä olevan tositenumeron, ohjelma huomauttaa asiasta ja kysyy, vaihdetaanko tositenumeroksi seuraava vapaa numero.

 

WEBI

 • Korjattu: Ostolaskujen hyväksyjien automaattinen lisääminen luo tyhjiä ostolaskuja Webistä noudettaessa.
 • Korjattu: Webi-synkronointi katuu, jos laskutusoletuksissa on myyntitili, jossa on ALVprosentti 100.

 

TUOTTEET

 • Korjattu: Tuotehaku epäonnistuu, jos suodattavan haun hakusanassa on heittomerkki.
 • Parannettu: Tuotetiedot Exceliin -raportin hakuehdoissa uusi valinta "Vain aktiiviset".

 

PALKKATAPAHTUMAT

 • Lisätty: työnjohtaja voi poimia toisen työnjohtajan massasyötössä hyväksyttävänä olevia palkkatapahtumia itselleen hyväksyttäväksi.
 • Parannettu: Palkkatapahtumien massasyöttö varoittaa, jos syötetty päivämäärä on yli vuoden päässä.
 • Korjattu: Tuntikortin tekeminen kaatuu, jos palkkalajeja on yli 20.
 • Parannettu: Palkkatapahtumien massasyötössä näkyy lähetteen tila.
 • Parannettu: Palkkatapahtumat -ikkunassa on mahdollisuus järjestää taulukko eri kenttien mukaan.
 • Korjattu: Palkkatapahtumien pudottaminen lähetteelle luo ylimääräisen päivämäärärivin, jos riville halutaan sekä työseloste että päivämäärä.
 • Korjattu: Palkkatapahtumien massasyötössä määrä ja kohdistus eivät kopioidu uusille riveille, vaikka ne on valittu automaattisesti täytettäviksi.

 

TARJOUSLASKENTA

 • Korjattu: Sähköalan tarjouslaskennassa Tarjouksen tuotteet -tulosteen asetukset vaikuttavat sisäisen postikohtaisen erittelyn tuoterivien hintoihin tulosteella.

 

YLEISET

 • Ohjelmiston graafnen ilme on uudistettu.
 • Parannettu tietokannan päivityksen virheilmoituksia vikatilanteissa.
 • Korjattu: Esikatselu ei tallenna vastaanottajan sähköpostiosoitetta, jos käytetään omaa sähköpostipalvelinta.
 • Korjattu: Sisäänkirjautumisikkuna aukeaa oikeaan alareunaan.
 • Parannettu: Varmuuskopioihin tallentuu tietokannan versionumero. Varmuuskopion palauttaminen varoittaa, jos tietokantaversio pienenee palautuksessa.
 • Parannettu: Ecom sulkeutuu itsekseen hallitummin, jos Windows-käyttäjä kirjautuu ulos tai työasema sammutetaan Ecomin ollessa käynnissä.
 • Parannettu: Tunnistettujen BIC-koodien lista päivitetty.
 • Korjattu: UTF-8-merkistökoodattujen alennusluetteloiden sisäänluku.
 • Lisätty pääikkunaan toiminto Ikkuna / Pidä ohjelmien pikavalinnat näkyvissä.

Versio 2019A (tammikuu 2019)

LÄHETTEET

 • Lisätty: Laskuta lähetteitä -ikkunaan pikanäppäin asiakassuodatukseen.

 

PROJEKTIT

 • Parannettu: Projektihakua avatessa nykyinen projekti tulee automaattisesti valituksi.

 

OSTOLASKUT

 • Lisätty: Tuki RF-tyyppisille viitenumeroille myös käsin syötetyillä ostolaskuilla.
 • Parannettu: Kasvatettu viitenumerokentän pituutta pitkiä RF-viitteitä varten.
 • Parannettu: Ostolaskun (Webi-)hyväksyjien lisääminen automaattisesti

 

OSTOTILAUKSET

 • Parannettu: LVISNetiin lähtevän ostotilauksen ReferenceNumber -kenttään voi kirjoittaa oman arvon.

 

ASENNUS

 • Korjattu: Päivitys ylikirjoittaa käyttäjäkohtaisia asetuksia sisältävän ecomcl.ini-tiedoston.

 

YLEISET

 • Lisätty: Mahdollisuus lähettää Ecom-ohjelmistosta käsin tukipyyntö Ecomin asiakaspalvelulle.

 

Versio 2018C (22.8.2018)

LASKUTUS

 • Lisätty: Hyvityslaskun tekemiseen uusi aputoiminto, joka tekee suorituskirjaukset ja sisäisten muistioiden merkinnät alkuperäiselle laskulle ja hyvityslaskulle.
 • Lisätty: Perintälistalle tulostuneiden laskujen sisäiselle memolle tulee automaattisesti merkintä, esim. "Lasku 1234 on tulostettu perintälistalle 20.8.2018", kun maksukehotukset merkitään lähetetyiksi.
 • Lisätty: Projektin organisaatiotietojen kopiointi laskulle, kun lähete laskutetaan.
 • Parannettu: Kirjanpitoon siirrettyjen laskujen sisäistä muistiota pystyy muokkaamaan.
 • Parannettu: Ohjelma muistaa laskujen ja lähetteiden järjestystavan valinnan.
 • Parannettu: ”Asiakkaalla on jo avoinna oleva lasku”-kysymys näyttää avoinna olevan laskun (tai lähetteen) numeron ja kohteen.

 

LÄHETTEET

 • Korjattu: lähetteen asiakkaan vaihtaminen ei aina varmista rivien alennuksien päivittämistä.

 

PROJEKTIT

 • Parannettu: Projektiseurannan tuntikorttiraportille valittavien palkkalajien määrä korotettu 50:een.

 

TUOTTEET

 • Korjattu: tuotealattoman tuotteen saa tallentumaan peruuttamalla muutokset.
 • Parannettu: Nopeutettu tuotteiden hinnoittelua. Varsinkin yksittäisten tuotealojen tai vähän tuotteita sisältävien tuotealojen hinnoittelu on nyt huomattavasti nopeampi.

 

HINNASTOPALVELU

 • Parannettu verkkoyhteysongelmatilanteissa näytettävän virheilmoituksen tekstiä.

 

ASENNUS

 • Korjattu: Ecomin asennusohjelman "Asennus suoritettu"-viesti avautuu joskus toisten ikkunoiden taakse, jolloin sitä on vaikea huomata ja sulkea.

 

OSTOLASKUT

 • Lisätty: ostolaskujen Rivit-välilehdelle ostolaskun ja tositteen numero.

 

OSTOTILAUKSET

 • Lisätty: raportti ”Ostotilaukset Exceliin”

 

MAVENTA

 • Parannettu: Maventa-laskun liitetiedostojen käsittely näyttää selkeämmän virheilmoituksen, jos liitteenä olevaa PDF-tiedostoa ei pysty käsittelemään.

 

YLEISET

 • Parannettu: Joidenkin tietokantataulujen merkistökoodaukset päivitetty, jotta euro-merkki toimii. Muutos tulee voimaan vain uusissa asennuksissa, tai jos tehdään erillinen datamigraatio.
 • Parannettu: Kasvatettu kassavirtalaskelman (kassavirtaennusteen) viikottaisen näkymän aikajaksoa 70 päivään.
 • Korjattu: Eri ikkunoista avattujen lapsi-ikkunoiden käyttäytymistä korjattu. Esim. jos kassalaskusta tekee laskun ja sulkee kassaohjelman ennen kuin tallettaa tai hylkää muutokset laskussa, ohjelma ei aiemmin kysynyt, mitä laskulle tehdään.
 • Korjattu: virhe Ecomin käynnistyksessä, jos datahakemiston polussa on ääkkösiä.
 • Korjattu: kirjautumisikkuna avautuu joskus kuvaruudun ulkopuolelle, jos ohjelma käynnistetään erilaisella näyttökonfguraatiolla kuin edellisellä kerralla.
 • Päivitetty postinumeroluettelo

Versio 2018B (23.5.2018)

LÄHETTEET

 • Korjattu: läheterivien hintatiedot tulevat muokkauksissa virheellisesti nollana eikä tyhjänä, 
 • Parannettu: tuoterivin lisäys väliin on nyt nopeampaa, kun on päällä ”Reaaliaikainen yhteissumman laskenta lähetteellä”
 • Korjattu: ylipitkät vapaatekstikentät rivittyvät virheellisesti tulosteilla.
 • Korjattu: läheterivien lajittelu menee väärin, kun rivejä on useita tuhansia.
 • Korjattu: läheterivin tulostuksessa tulee virhe, jos rivi päättyy rivinvaihtoon.
 • Lisätty: lasku/läheterivien lajittelumahdollisuus rivityypin mukaan: rivit ryhmitellään palkkatapahtumiin, ostolaskuilta kohdistettuihin ja käsin syötettyihin riveihin. Palkkatapahtumat järjestetään tapahtumapäivän mukaan

LASKUTUS

 • Lisätty: asiakasalennusten laskenta myyntihinnattomien tuotteiden hinnoitteluun.
 • Korjattu: tallennuskansion otsikon paikka väärin sähköisen laskutuksen oletuksissa.
 • Korjattu: maksajan osoitetieto jää pois tilisiirtolomakkeilta.
 • Lisätty: laskujen tulostukseen tarkistus, että laskun loppusumma ja rivien summat täsmäävät.
 • Parannettu: lähetteiden muuttaminen laskuksi on nyt nopeampaa isoilla läheterivimärärillä.
 • Korjattu: ”Lähetteestä lasku”-ikkuna tippuu joskus muiden ikkunoiden taakse.
 • Korjattu: ”Lähetteestä lasku”-toiminnon OK-nappia voi painaa moneen kertaan ja saada aikaan ylimääräisiä laskurivejä.

ECOM WEBI

 • Parannettu: WebiService toipuu virhetilanteista paremmin itsekseen ilman manuaalisia uudelleenkäynnistyksiä (restart).
 • Lisätty: lähetteiden Webi-synkronointi näyttää virhetilanteessa kyseisen lähetteen numeron.
 • Lisätty: lähetteen Webi-tilaksi voi nyt manuaalisesti merkitä "Lähete odottaa siirtämistä Webiin", jotta voi valita haluamansa lähetteet kertasynkronoinnilla Webiin vietäviksi.

TARJOUSLASKENTA

 • Korjattu: tarjouslaskennan postikohtainen erittely ei yhdistä raporttien yhteissummiin sellaisia pakettien ulkopuolisia tuotteita, joihin ei liity työtä.

PROJEKTISEURANTA

 • Korjattu: viitteenne-tieto ei kopioidu projektin kausilaskuille asiakastiedoista.

TUOTTEET

 • Korjattu: tuotteiden hinnoittelu jättää joskus osan toimittajaprioriteeteista päivittämättä.
 • Korjattu: inventaarilistan +/- -napit häviävät, jos ikkunan kokoa kasvatetaan.

HINNASTOPALVELU

 • Lisätty: tuki Sähköinfon pakettirekisterien uudelle latauspalvelulle.

YLEISET

 • Päivitetty Ecomin yleiset sopimusehdot.
 • Korjattu: varmuuskopiointi toimii väärin, jos DATA-kansioon on luotu alihakemistoja ja sinne kopioitu tietokantojen tiedostoja.
 • Korjattu: tuoterivien leikepöydälle kopioinnissa tulee joskus virhe "Cannot open clipboard".
 • Lisätty: vastaanottajan numeron järkevyystarkistus SMS-lähetykseen.
 • Korjattu: LSEditor.exe muuttaa ECOM.INI:n versionumeroa.
 • Poistettu sähköpostin kopio-osoitteen tallentaminen virhelähetysten välttämiseksi ja lisätty vaihtoehto lähettää piilokopio itselle.
 • Lisätty: tapahtumaloki.
 • Korjattu: tulostuksen esikatselu jumiutuu vierityksessä, jos Windows-työasema on ollut käynnissä yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa.

Versio 2018A (29.11.2017)

WEBI

 • Webi-tiedonsiirto ei enää poista ylimääräisiä käyttäjiä vaan kytkee ne pois käytöstä, jos lisenssejä on liian vähän.
 • Korjattu tuoterekisteristä löytymättömien tuoterivien yksikkötietojen häviäminen Webisynkronoinnissa.

OSTOLASKUT

 • Korjattu sisäänluvun pysähtyminen virheellisten XML-muotoisten ostolasku- ja ostotilaustiedostojen kanssa. Nyt ohjelma kertoo virheilmoituksella, missä tiedostossa vika oli.
 • Ostolaskujen sisäänluku poimii nyt TeAppsXml-ostolaskuilta tietyillä XML-elementeillä annetut rivisummat.

LASKUTUS

 • Lisätty ominaisuus siirtää rivejä suoraan alkuun tai loppuun lähetteellä, laskulla, kassalaskulla ja tarviketarjouksella.
 • Korjattu lähete- ja laskulomakkeita siten, että vapaatekstikenttien koko pysyy samana jokaisella avauskerralla.
 • Uudet hinnoitteluasetukset: (1) pyöristetäänkö rivin summa vai yksikköhinta, (2) onko rivien summia laskettaessa veroton vai verollinen hinta määräävä, (3) tehdäänkö laskun ALV:n laskenta riveillä näkyvien ALV:ien summana vai verottomasta loppusummasta.
 • Korjattu lähetteiden, laskujen, kassalaskujen ja tarviketarjousten ALV-laskentaa käyttämään hinnoittelutilaa: onko verollinen vai veroton hinta ALV-summan pohjana.
 • Korjattu Työntekijä-kentän kopioituminen lähetteeltä laskulle.
  Viitemaksuajo antaa huomautuksen, jos perintään siirretylle laskulle tulee suoritus.

ASIAKKAAT

 • Lisätty ohje verkkolaskutusosoitteen muodosta (Anna verkkolaskuosoite muodossa verkkolaskuosoite@operaattoritunnus tai verkkolaskuosoite/osastotunnus@operaattoritunnus)

PROJEKTIT

 • Uusi ”Laske projektit”-toiminto (Projektiseuranta / Raportit / Laske projektit), joka tekee Laske projekti -toiminnon projektijoukolle, jonka voi hakuikkunalla hakea. Jos hakuikkunassa ei anna mitään hakuehtoja, voi laskea kaikki projektit.
 • Projektien hakuun uusia hakukriteerejä: Asiakas, Hae myös kausilaskutusasiakkaista, Myyjä.
 • Projektin kausilaskutukselle lisätty viitteiden ja merkin kopiointi.
 • Korjattu projektiseurannan Muut kulut -välilehden muutosten hylkäys.

MAVENTA

 • Maksumuistutusten PDF-tulosteiden mukaan XML-ohjaustiedostot Maventa Payslip -palveluun. Ohjaustiedosto vaaditaan PDF-aineistoissa 31.12.2017 alkaen.
 • Lisätty muistutus pankkiverkon aktivoinnista Maventan käyttöönotossa.

Versio 2017D (30.10.2017)

WEBI

 • Korjattu läheterivien myyntihintojen käsittelyä Webi-synkronoinnissa. Jos lähetteellä on tuotenumerottomia rivejä samoilla tuotenimillä mutta eri myyntihinnoilla, hinnat säilyvät nyt Webi-synkronoinnin yli.
 • Uudet Webissä luodut asiakkaat synkronoituvat nyt myös yksittäisen lähetteen synkronoinnissa. Huom. yksittäisten lähetteiden synkronointi ei ole suositeltava toimintatapa.
 • Korjattu Webissä tallennettujen palkkatapahtumien kuvausten ja pitkien vapaatekstirivien tulostuminen useammalle riville.
 • Korjattu Webi-synkronoinnin palkkalajien siirron toimintaa tilanteessa, jossa ei löydy yhtään henkilöä, jonka palkkalajeja voisi päivittää Webiin.

OSTOLASKUT

 • Lisätty hakukenttä ostolaskun hyväksyjien valintaan.

TUOTTEET

 • Korjattu tilanne, jossa omien tuotteiden käyttöyksikkö jää oletuksena tyhjäksi, jos toimittajia on vain yksi.

LASKUTUS

 • Päivitetty laskun ja lähetteen loppusumman veron laskentaa vastaamaan verottajan ohjeistusta, jotta summat aina täsmäävät. Lisäksi on korjattu pyöristysvirheitä laskun loppusumman laskennassa.

KASSA

 • Maksukortinlukija-integraatiota on laajennettu. Nyt Ecom tukee myös Note Shot Oy:n Notecard-lukijaa.

ASIAKKAAT

 • Korjattu asiakkaan haun listan järjestäminen osoitteen mukaan.

PROJEKTIT

 • Projektiraportoinnin kohdistuspäivä. Yksittäisille laskuille, lähetteille ja ostolaskuille voi määritellä erillisen kohdistuspäivän, jonka mukaan kohdistuminen projektiraportoinnin kausille tapahtuu. Jos kohdistuspäivää ei ole määritelty, kohdistus tapahtuu normaalisti laskupäivän mukaan kuten ennenkin.
  • Projektien erittelyraportissa kohdistuspäivä näkyy laskun/lähetteen päivämäärän vieressä oikealla puolella.
  • Muissa projektien raporteissa laskun jne. päiväyksenä näkyy kohdistuspäivä, jos sellainen on määritelty, tai normaali laskupäivä, jos erillistä kohdistuspäivää ei ole.
 • Projektin maksupostien "Tee lähetteet"-toiminto kopioi nyt projektin kohde- ja organisaatiedot lähetteelle.
 • Projektitiedot Exceliin -raportti pystyy tulostamaan entistä suurempia datamääriä ja varmuuden vuoksi tarkistaa, ettei maksimirivimäärä ylity.

MAVENTA

 • Korjattu Maventan Payslip-palvelun rekisteröinti, kun yrityksen nimessä on ääkkösiä.

YLEISET

 • Sähköpostin otsikoksi tulee automaattisesti käytetyn tulosteen otsikko, eli "Lasku-12345", "Lähete-23456", jne.
 • Sähköpostin vastaanottajakenttä on nyt oletuksena tyhjä ja se pitää syöttää/valita erikseen, jotta ei huomaamattaan lähetä sähköpostia väärälle vastaanottajalle. Sähköpostin lähetykseen lisätty tuki tunnistautumisen ja salauksen käyttöön käyttäjän itse määrittelemän SMTP-palvelimen eli lähtevän postin palvelimen kanssa.
 • Ohjelmiston päivitys käsittelee käytössä/lukossa olevat tiedostot paremmin.
 • Päiväkirjojen tulostuksesta korjattu ”Floating point division by zero” -virhe.
 • Tulostuksen esikatselusta korjattu ”Access violation”-virhe, kun painetaan ESC-näppäintä.
 • Korjattu tuoterivien kopiointi ja liittäminen ohjelmanosasta toiseen tilanteessa, jossa ensimmäinen rivi on tyhjä.
 • Postinumerot/postitoimipaikat on päivitetty.

Versio 2017C (20.8.2017)

OSTOLASKUT

 • Korjattu Maventasta tulleiden ostolaskujen kulujen automaattinen kohdistus projekteille lähetenumeron perusteella.

Versio 2017B (12.5.2017)

ASENNUS

 • BDE:n asennusohjelma (IASENNA) päivittää asetukset nyt myös Windowsin rekisteriin.

YLEISET

 • Sähköpostin lähetysikkunan edellisten vastaanottajien historialistalta pystyy nyt poistamaan sähköpostiosoitteita klikkaamalla osoitteen oikeassa laidassa poista-nappia.
 • Ecomin rekisteröintiä on selkiytetty varsinkin "Kone vaihdettu"-tapauksissa.
 • Ohje / Tietoja -ikkunaan puhelinneuvonnan aukioloajaksi korjattu nykyinen "arkisin klo 8.00-16.30".
 • Vaihdettu entisen Sonera Connectorin nimi ja osoite. Uusi nimi on "Telia eCenter Connector" ja osoite https://connector.ecenter.telia.f/.
 • Postinumerot/postitoimipaikat on päivitetty.
 • Ecom kirjoittaa virhetilanteissa vianselvitystä helpottavaa lokia DATACL\ecom_errors.log.

LÄHETTEET

 • Korjattu lähetteen kopiointia. Nyt yhteensä-summat eivät enää kopioidu uudelle lähetteelle, jos ei kopioi rivejä.

OSTOLASKUT

 • Ostolaskuja voi hakea nyt myös sellaisten tuotenumeroiden perusteella, joita ei löydy tuoterekisteristä. Jos kirjoitat Ostolaskut / Haku -ikkunan Tuotesuodatus-kenttään "S 12345", hakuun tulee kaikki sellaiset ostolaskut, joilta löytyy joltain tuoteriviltä tuoteala S ja tuotenumero 12345. Jos kirjoitat Tuotesuodatus-kenttään pelkän tuotealan, esim. S, niin haku etsii sellaiset ostolaskut, joilla on jollekin tuoteriville merkitty tuoteala S, mutta tuotenumero on tyhjä.

WEBI

 • Korjattu muokattavana olevan Webi-käyttäjän tietojen päivittyminen, kun painetaan "Päivitä Webiin". Aiemmin avoinna ollut käyttäjä ei päivittynyt, ennen kuin oli "poistuttu" vaihtamalla toiseen käyttäjään.
Luotu: Päivitetty :