Ecom Taloushallinnon versiot & uudet ominaisuudet

Versio 2019A (tammikuu 2019)

LÄHETTEET

 • Lisätty: Laskuta lähetteitä -ikkunaan pikanäppäin asiakassuodatukseen.

PROJEKTIT

 • Parannettu: Projektihakua avatessa nykyinen projekti tulee automaattisesti valituksi.

OSTOLASKUT

 • Lisätty: Tuki RF-tyyppisille viitenumeroille myös käsin syötetyillä ostolaskuilla.
 • Parannettu: Kasvatettu viitenumerokentän pituutta pitkiä RF-viitteitä varten.
 • Parannettu: Ostolaskun (Webi-)hyväksyjien lisääminen automaattisesti

OSTOTILAUKSET

 • Parannettu: LVISNetiin lähtevän ostotilauksen ReferenceNumber -kenttään voi kirjoittaa oman arvon.

ASENNUS

 • Korjattu: Päivitys ylikirjoittaa käyttäjäkohtaisia asetuksia sisältävän ecomcl.ini-tiedoston.

YLEISET

 • Lisätty: Mahdollisuus lähettää Ecom-ohjelmistosta käsin tukipyyntö Ecomin asiakaspalvelulle.

Versio 2018C (22.8.2018)

LASKUTUS

 • Lisätty: Hyvityslaskun tekemiseen uusi aputoiminto, joka tekee suorituskirjaukset ja sisäisten muistioiden merkinnät alkuperäiselle laskulle ja hyvityslaskulle.
 • Lisätty: Perintälistalle tulostuneiden laskujen sisäiselle memolle tulee automaattisesti merkintä, esim. "Lasku 1234 on tulostettu perintälistalle 20.8.2018", kun maksukehotukset merkitään lähetetyiksi.
 • Lisätty: Projektin organisaatiotietojen kopiointi laskulle, kun lähete laskutetaan.
 • Parannettu: Kirjanpitoon siirrettyjen laskujen sisäistä muistiota pystyy muokkaamaan.
 • Parannettu: Ohjelma muistaa laskujen ja lähetteiden järjestystavan valinnan.
 • Parannettu: ”Asiakkaalla on jo avoinna oleva lasku”-kysymys näyttää avoinna olevan laskun (tai lähetteen) numeron ja kohteen.

LÄHETTEET

 • Korjattu: lähetteen asiakkaan vaihtaminen ei aina varmista rivien alennuksien päivittämistä.

PROJEKTIT

 • Parannettu: Projektiseurannan tuntikorttiraportille valittavien palkkalajien määrä korotettu 50:een.

TUOTTEET

 • Korjattu: tuotealattoman tuotteen saa tallentumaan peruuttamalla muutokset.
 • Parannettu: Nopeutettu tuotteiden hinnoittelua. Varsinkin yksittäisten tuotealojen tai vähän tuotteita sisältävien tuotealojen hinnoittelu on nyt huomattavasti nopeampi.

HINNASTOPALVELU

 • Parannettu verkkoyhteysongelmatilanteissa näytettävän virheilmoituksen tekstiä.

ASENNUS

 • Korjattu: Ecomin asennusohjelman "Asennus suoritettu"-viesti avautuu joskus toisten ikkunoiden taakse, jolloin sitä on vaikea huomata ja sulkea.

OSTOLASKUT

 • Lisätty: ostolaskujen Rivit-välilehdelle ostolaskun ja tositteen numero.

OSTOTILAUKSET

 • Lisätty: raportti ”Ostotilaukset Exceliin”

MAVENTA

 • Parannettu: Maventa-laskun liitetiedostojen käsittely näyttää selkeämmän virheilmoituksen, jos liitteenä olevaa PDF-tiedostoa ei pysty käsittelemään.

YLEISET

 • Parannettu: Joidenkin tietokantataulujen merkistökoodaukset päivitetty, jotta euro-merkki toimii. Muutos tulee voimaan vain uusissa asennuksissa, tai jos tehdään erillinen datamigraatio.
 • Parannettu: Kasvatettu kassavirtalaskelman (kassavirtaennusteen) viikottaisen näkymän aikajaksoa 70 päivään.
 • Korjattu: Eri ikkunoista avattujen lapsi-ikkunoiden käyttäytymistä korjattu. Esim. jos kassalaskusta tekee laskun ja sulkee kassaohjelman ennen kuin tallettaa tai hylkää muutokset laskussa, ohjelma ei aiemmin kysynyt, mitä laskulle tehdään.
 • Korjattu: virhe Ecomin käynnistyksessä, jos datahakemiston polussa on ääkkösiä.
 • Korjattu: kirjautumisikkuna avautuu joskus kuvaruudun ulkopuolelle, jos ohjelma käynnistetään erilaisella näyttökonfguraatiolla kuin edellisellä kerralla.
 • Päivitetty postinumeroluettelo

Versio 2018B (23.5.2018)

LÄHETTEET

 • Korjattu: läheterivien hintatiedot tulevat muokkauksissa virheellisesti nollana eikä tyhjänä, 
 • Parannettu: tuoterivin lisäys väliin on nyt nopeampaa, kun on päällä ”Reaaliaikainen yhteissumman laskenta lähetteellä”
 • Korjattu: ylipitkät vapaatekstikentät rivittyvät virheellisesti tulosteilla.
 • Korjattu: läheterivien lajittelu menee väärin, kun rivejä on useita tuhansia.
 • Korjattu: läheterivin tulostuksessa tulee virhe, jos rivi päättyy rivinvaihtoon.
 • Lisätty: lasku/läheterivien lajittelumahdollisuus rivityypin mukaan: rivit ryhmitellään palkkatapahtumiin, ostolaskuilta kohdistettuihin ja käsin syötettyihin riveihin. Palkkatapahtumat järjestetään tapahtumapäivän mukaan

LASKUTUS

 • Lisätty: asiakasalennusten laskenta myyntihinnattomien tuotteiden hinnoitteluun.
 • Korjattu: tallennuskansion otsikon paikka väärin sähköisen laskutuksen oletuksissa.
 • Korjattu: maksajan osoitetieto jää pois tilisiirtolomakkeilta.
 • Lisätty: laskujen tulostukseen tarkistus, että laskun loppusumma ja rivien summat täsmäävät.
 • Parannettu: lähetteiden muuttaminen laskuksi on nyt nopeampaa isoilla läheterivimärärillä.
 • Korjattu: ”Lähetteestä lasku”-ikkuna tippuu joskus muiden ikkunoiden taakse.
 • Korjattu: ”Lähetteestä lasku”-toiminnon OK-nappia voi painaa moneen kertaan ja saada aikaan ylimääräisiä laskurivejä.

ECOM WEBI

 • Parannettu: WebiService toipuu virhetilanteista paremmin itsekseen ilman manuaalisia uudelleenkäynnistyksiä (restart).
 • Lisätty: lähetteiden Webi-synkronointi näyttää virhetilanteessa kyseisen lähetteen numeron.
 • Lisätty: lähetteen Webi-tilaksi voi nyt manuaalisesti merkitä "Lähete odottaa siirtämistä Webiin", jotta voi valita haluamansa lähetteet kertasynkronoinnilla Webiin vietäviksi.

TARJOUSLASKENTA

 • Korjattu: tarjouslaskennan postikohtainen erittely ei yhdistä raporttien yhteissummiin sellaisia pakettien ulkopuolisia tuotteita, joihin ei liity työtä.

PROJEKTISEURANTA

 • Korjattu: viitteenne-tieto ei kopioidu projektin kausilaskuille asiakastiedoista.

TUOTTEET

 • Korjattu: tuotteiden hinnoittelu jättää joskus osan toimittajaprioriteeteista päivittämättä.
 • Korjattu: inventaarilistan +/- -napit häviävät, jos ikkunan kokoa kasvatetaan.

HINNASTOPALVELU

 • Lisätty: tuki Sähköinfon pakettirekisterien uudelle latauspalvelulle.

YLEISET

 • Päivitetty Ecomin yleiset sopimusehdot.
 • Korjattu: varmuuskopiointi toimii väärin, jos DATA-kansioon on luotu alihakemistoja ja sinne kopioitu tietokantojen tiedostoja.
 • Korjattu: tuoterivien leikepöydälle kopioinnissa tulee joskus virhe "Cannot open clipboard".
 • Lisätty: vastaanottajan numeron järkevyystarkistus SMS-lähetykseen.
 • Korjattu: LSEditor.exe muuttaa ECOM.INI:n versionumeroa.
 • Poistettu sähköpostin kopio-osoitteen tallentaminen virhelähetysten välttämiseksi ja lisätty vaihtoehto lähettää piilokopio itselle.
 • Lisätty: tapahtumaloki.
 • Korjattu: tulostuksen esikatselu jumiutuu vierityksessä, jos Windows-työasema on ollut käynnissä yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa.

Versio 2018A (29.11.2017)

WEBI

 • Webi-tiedonsiirto ei enää poista ylimääräisiä käyttäjiä vaan kytkee ne pois käytöstä, jos lisenssejä on liian vähän.
 • Korjattu tuoterekisteristä löytymättömien tuoterivien yksikkötietojen häviäminen Webisynkronoinnissa.

OSTOLASKUT

 • Korjattu sisäänluvun pysähtyminen virheellisten XML-muotoisten ostolasku- ja ostotilaustiedostojen kanssa. Nyt ohjelma kertoo virheilmoituksella, missä tiedostossa vika oli.
 • Ostolaskujen sisäänluku poimii nyt TeAppsXml-ostolaskuilta tietyillä XML-elementeillä annetut rivisummat.

LASKUTUS

 • Lisätty ominaisuus siirtää rivejä suoraan alkuun tai loppuun lähetteellä, laskulla, kassalaskulla ja tarviketarjouksella.
 • Korjattu lähete- ja laskulomakkeita siten, että vapaatekstikenttien koko pysyy samana jokaisella avauskerralla.
 • Uudet hinnoitteluasetukset: (1) pyöristetäänkö rivin summa vai yksikköhinta, (2) onko rivien summia laskettaessa veroton vai verollinen hinta määräävä, (3) tehdäänkö laskun ALV:n laskenta riveillä näkyvien ALV:ien summana vai verottomasta loppusummasta.
 • Korjattu lähetteiden, laskujen, kassalaskujen ja tarviketarjousten ALV-laskentaa käyttämään hinnoittelutilaa: onko verollinen vai veroton hinta ALV-summan pohjana.
 • Korjattu Työntekijä-kentän kopioituminen lähetteeltä laskulle.
  Viitemaksuajo antaa huomautuksen, jos perintään siirretylle laskulle tulee suoritus.

ASIAKKAAT

 • Lisätty ohje verkkolaskutusosoitteen muodosta (Anna verkkolaskuosoite muodossa verkkolaskuosoite@operaattoritunnus tai verkkolaskuosoite/osastotunnus@operaattoritunnus)

PROJEKTIT

 • Uusi ”Laske projektit”-toiminto (Projektiseuranta / Raportit / Laske projektit), joka tekee Laske projekti -toiminnon projektijoukolle, jonka voi hakuikkunalla hakea. Jos hakuikkunassa ei anna mitään hakuehtoja, voi laskea kaikki projektit.
 • Projektien hakuun uusia hakukriteerejä: Asiakas, Hae myös kausilaskutusasiakkaista, Myyjä.
 • Projektin kausilaskutukselle lisätty viitteiden ja merkin kopiointi.
 • Korjattu projektiseurannan Muut kulut -välilehden muutosten hylkäys.

MAVENTA

 • Maksumuistutusten PDF-tulosteiden mukaan XML-ohjaustiedostot Maventa Payslip -palveluun. Ohjaustiedosto vaaditaan PDF-aineistoissa 31.12.2017 alkaen.
 • Lisätty muistutus pankkiverkon aktivoinnista Maventan käyttöönotossa.

Versio 2017D (30.10.2017)

WEBI

 • Korjattu läheterivien myyntihintojen käsittelyä Webi-synkronoinnissa. Jos lähetteellä on tuotenumerottomia rivejä samoilla tuotenimillä mutta eri myyntihinnoilla, hinnat säilyvät nyt Webi-synkronoinnin yli.
 • Uudet Webissä luodut asiakkaat synkronoituvat nyt myös yksittäisen lähetteen synkronoinnissa. Huom. yksittäisten lähetteiden synkronointi ei ole suositeltava toimintatapa.
 • Korjattu Webissä tallennettujen palkkatapahtumien kuvausten ja pitkien vapaatekstirivien tulostuminen useammalle riville.
 • Korjattu Webi-synkronoinnin palkkalajien siirron toimintaa tilanteessa, jossa ei löydy yhtään henkilöä, jonka palkkalajeja voisi päivittää Webiin.

OSTOLASKUT

 • Lisätty hakukenttä ostolaskun hyväksyjien valintaan.

TUOTTEET

 • Korjattu tilanne, jossa omien tuotteiden käyttöyksikkö jää oletuksena tyhjäksi, jos toimittajia on vain yksi.

LASKUTUS

 • Päivitetty laskun ja lähetteen loppusumman veron laskentaa vastaamaan verottajan ohjeistusta, jotta summat aina täsmäävät. Lisäksi on korjattu pyöristysvirheitä laskun loppusumman laskennassa.

KASSA

 • Maksukortinlukija-integraatiota on laajennettu. Nyt Ecom tukee myös Note Shot Oy:n Notecard-lukijaa.

ASIAKKAAT

 • Korjattu asiakkaan haun listan järjestäminen osoitteen mukaan.

PROJEKTIT

 • Projektiraportoinnin kohdistuspäivä. Yksittäisille laskuille, lähetteille ja ostolaskuille voi määritellä erillisen kohdistuspäivän, jonka mukaan kohdistuminen projektiraportoinnin kausille tapahtuu. Jos kohdistuspäivää ei ole määritelty, kohdistus tapahtuu normaalisti laskupäivän mukaan kuten ennenkin.
  • Projektien erittelyraportissa kohdistuspäivä näkyy laskun/lähetteen päivämäärän vieressä oikealla puolella.
  • Muissa projektien raporteissa laskun jne. päiväyksenä näkyy kohdistuspäivä, jos sellainen on määritelty, tai normaali laskupäivä, jos erillistä kohdistuspäivää ei ole.
 • Projektin maksupostien "Tee lähetteet"-toiminto kopioi nyt projektin kohde- ja organisaatiedot lähetteelle.
 • Projektitiedot Exceliin -raportti pystyy tulostamaan entistä suurempia datamääriä ja varmuuden vuoksi tarkistaa, ettei maksimirivimäärä ylity.

MAVENTA

 • Korjattu Maventan Payslip-palvelun rekisteröinti, kun yrityksen nimessä on ääkkösiä.

YLEISET

 • Sähköpostin otsikoksi tulee automaattisesti käytetyn tulosteen otsikko, eli "Lasku-12345", "Lähete-23456", jne.
 • Sähköpostin vastaanottajakenttä on nyt oletuksena tyhjä ja se pitää syöttää/valita erikseen, jotta ei huomaamattaan lähetä sähköpostia väärälle vastaanottajalle. Sähköpostin lähetykseen lisätty tuki tunnistautumisen ja salauksen käyttöön käyttäjän itse määrittelemän SMTP-palvelimen eli lähtevän postin palvelimen kanssa.
 • Ohjelmiston päivitys käsittelee käytössä/lukossa olevat tiedostot paremmin.
 • Päiväkirjojen tulostuksesta korjattu ”Floating point division by zero” -virhe.
 • Tulostuksen esikatselusta korjattu ”Access violation”-virhe, kun painetaan ESC-näppäintä.
 • Korjattu tuoterivien kopiointi ja liittäminen ohjelmanosasta toiseen tilanteessa, jossa ensimmäinen rivi on tyhjä.
 • Postinumerot/postitoimipaikat on päivitetty.

Versio 2017C (20.8.2017)

OSTOLASKUT

 • Korjattu Maventasta tulleiden ostolaskujen kulujen automaattinen kohdistus projekteille lähetenumeron perusteella.

Versio 2017B (12.5.2017)

ASENNUS

 • BDE:n asennusohjelma (IASENNA) päivittää asetukset nyt myös Windowsin rekisteriin.

YLEISET

 • Sähköpostin lähetysikkunan edellisten vastaanottajien historialistalta pystyy nyt poistamaan sähköpostiosoitteita klikkaamalla osoitteen oikeassa laidassa poista-nappia.
 • Ecomin rekisteröintiä on selkiytetty varsinkin "Kone vaihdettu"-tapauksissa.
 • Ohje / Tietoja -ikkunaan puhelinneuvonnan aukioloajaksi korjattu nykyinen "arkisin klo 8.00-16.30".
 • Vaihdettu entisen Sonera Connectorin nimi ja osoite. Uusi nimi on "Telia eCenter Connector" ja osoite https://connector.ecenter.telia.f/.
 • Postinumerot/postitoimipaikat on päivitetty.
 • Ecom kirjoittaa virhetilanteissa vianselvitystä helpottavaa lokia DATACL\ecom_errors.log.

LÄHETTEET

 • Korjattu lähetteen kopiointia. Nyt yhteensä-summat eivät enää kopioidu uudelle lähetteelle, jos ei kopioi rivejä.

OSTOLASKUT

 • Ostolaskuja voi hakea nyt myös sellaisten tuotenumeroiden perusteella, joita ei löydy tuoterekisteristä. Jos kirjoitat Ostolaskut / Haku -ikkunan Tuotesuodatus-kenttään "S 12345", hakuun tulee kaikki sellaiset ostolaskut, joilta löytyy joltain tuoteriviltä tuoteala S ja tuotenumero 12345. Jos kirjoitat Tuotesuodatus-kenttään pelkän tuotealan, esim. S, niin haku etsii sellaiset ostolaskut, joilla on jollekin tuoteriville merkitty tuoteala S, mutta tuotenumero on tyhjä.

WEBI

 • Korjattu muokattavana olevan Webi-käyttäjän tietojen päivittyminen, kun painetaan "Päivitä Webiin". Aiemmin avoinna ollut käyttäjä ei päivittynyt, ennen kuin oli "poistuttu" vaihtamalla toiseen käyttäjään.
Luotu: Päivitetty :