Lomapalkkalajien kertoimien laskenta (huhtikuussa, tuntipalkkalaisille, Sähkö-ja LVI-alan TES)

Lomapalkkalajien kertoimien laskenta tehdään:

  • sähkö-ja lvi-alan työehtosopimusta noudattaville JA
  • vain tuntipalkkalaisille

Laskennalla saadaan siis muodostettua tuntipalkkalaisen lomapäivälle lomapalkan ja lomarahan a-hinta. Laskenta suoritetaan yleensä huhtikuussa eli sen jälkeen, kun edellinen lomanmääräytymisvuosi on päättynyt (31.3.) ja ennen kuin maksetaan kesälomapalkkoja.


1. KTA-laskenta (jos ei ole jo tehty). Ohje: (KTAn laskenta)

2a. Avaa ensin Ohjelmat -> Palkanlaskenta -> Palkanlaskenta

mceclip1.png

2b. Palkanlaskenta -> Lomapalkkalajien kertoimien laskenta

mceclip0.png

3. Valitse tuntipalkkalaiset henkilöt, joille kertoimet lasketetaan.

  • Tarkasta, että valituilla näkyy Lomataulukko (”Tuntipalkkalaiset, sähköala”-> käytetään sähkö-ja lvi-alalla, koska molemmissa samat kertoimet). Kuukausipalkkalaisille ei tehdä tätä laskentaa.
  • (vasem. Mukaan otettavat kertymät -> ei tarvitse välittää missä täpät on, ei merkitystä)
  • Kerrointaulukot on tarkastettavissa ja muokattavissa "Taulukot" napin takana

mceclip0.png

4. Tarkasta, että valituilla henkilöillä Ansaitut päivät-kentän lukemat ovat oikein (=lomaoikeus).

  • HUOM!  Ansaitut päivät-kenttä on automaattisesti oikein, jos palkansaajalla on palkanlaskennan Kertymät-välilehdellä kertymä oikein. Lukema siirtyy sieltä.
  • Ansaitut päivät-kentässä pitää siis olla oikea lomakertymä ed.lomanmääräytymiskaudelta (vaikka hlö ei pitäisikään kaikkia lomia nyt). Esim. Jos henkilöllä täydet lomaoikeudet, määrän on oltava 30 päivää.
  • Jos korjattavaa, korjaa suoraan tähän lomakertymät-kenttään TAI jos kertymät on käytössä oikein, niin korjaa kertymä palkanlaskentaan ko.henkilölle Kertymät-välilehdelle (Vuosilomakertymä vrk) ja oikealla vuodelle.
  • Jos henkilöllä on vanhoja lomia maksamatta, esim.talviloma maksamatta, niin Ansaitut päivät-kentässä lukee 36 pv -> muuta arvoksi 30 pv

5. Paina Laske

  • Tulostuu pdf, jossa näkyy kertoimet. Kertoimet siirtyvät Henkilökohtaisiin palkkalajeihin (PL1510/1520/1530) ja sitä kautta käyttää jokaisella oikeita kertoimia.

mceclip0.png

6. Nyt voit laskea ja maksaa lomapalkkoja (Ohje: Lomapalkkojen ja lomarahojen maksu)

 

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk