Lomapalkkalajien kertoimien laskenta (huhtikuussa, tuntipalkkalaisille, Sähkö-ja LVI-alan TES)

Lomapalkkalajien kertoimien laskenta tehdään:

  • sähkö-ja lvi-alan työehtosopimusta noudattaville JA
  • vain tuntipalkkalaisille

Laskennalla saadaan siis muodostettua tuntipalkkalaisen lomapäivälle lomapalkan ja lomarahan a-hinta. Laskenta suoritetaan yleensä huhtikuussa eli sen jälkeen, kun edellinen lomanmääräytymisvuosi on päättynyt (31.3.) ja ennen kuin maksetaan kesälomapalkkoja.


1. KTA-laskenta (jos ei ole jo tehty). Ohje: (KTAn laskenta)

2a. Avaa ensin Ohjelmat - Palkanlaskenta - Palkanlaskenta

mceclip1.png

2b. Palkanlaskenta - Lomapalkkalajien kertoimien laskenta

mceclip0.png

3. Valitse tuntipalkkalaiset henkilöt, joille kertoimet lasketetaan.

  • Tarkasta, että valituilla näkyy Lomataulukko (”Tuntipalkkalaiset, sähköala”- käytetään sähkö-ja lvi-alalla, koska molemmissa samat kertoimet). Kuukausipalkkalaisille ei tehdä tätä laskentaa.
  • (vasem. Mukaan otettavat kertymät - ei tarvitse välittää missä täpät on, ei merkitystä)
  • Kerrointaulukot on tarkastettavissa ja muokattavissa "Taulukot" napin takana

mceclip0.png

4. Tarkasta, että valituilla henkilöillä Ansaitut päivät-kentän lukemat ovat oikein (=lomaoikeus).

  • HUOM!  Ansaitut päivät-kenttä on automaattisesti oikein, jos palkansaajalla on palkanlaskennan Kertymät-välilehdellä kertymä oikein. Lukema siirtyy sieltä.
  • Ansaitut päivät-kentässä pitää siis olla oikea lomakertymä ed.lomanmääräytymiskaudelta (vaikka hlö ei pitäisikään kaikkia lomia nyt). Esim. Jos henkilöllä täydet lomaoikeudet, määrän on oltava 30 päivää.
  • Jos korjattavaa, korjaa suoraan tähän lomakertymät-kenttään TAI jos kertymät on käytössä oikein, niin korjaa kertymä palkanlaskentaan ko.henkilölle Kertymät-välilehdelle (Vuosilomakertymä vrk) ja oikealla vuodelle.
  • Jos henkilöllä on vanhoja lomia maksamatta, esim.talviloma maksamatta, niin Ansaitut päivät-kentässä lukee 36 pv - muuta arvoksi 30 pv

5. Paina Laske

  • Tulostuu pdf, jossa näkyy kertoimet. Kertoimet siirtyvät Henkilökohtaisiin palkkalajeihin (PL1510/1520/1530) ja sitä kautta käyttää jokaisella oikeita kertoimia.

mceclip0.png

6. Nyt voit laskea ja maksaa lomapalkkoja (Ohje: Lomapalkkojen ja lomarahojen maksu)

 

 

HUOM! Erityiskäsittely Sähkö tessin mukaan, kun säännöllinen työaika on alle 8h per päivä:

"Mikäli lomanmääräytymisvuoden aikana säännöllinen vuorokautinen työaika on ollut lyhyempi kuin 8 tuntia, lasketaan vuosilomapalkka ja lomakorvaus kuitenkin kertomalla vastaavasti keskituntiansio luvulla, joka saadaan, kun edellä olevat kertoimet kerrotaan viikon säännöllisten työtuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä."

Tee seuraavat toimenpiteet:

(0. Selvitä työntekijän viikkotyöaika)

1. Avaa: Palkanlaskenta > Lomapalkkalajien kertoimien laskenta

2. Paina avautuvasta ikkunasta Taulukot

3. Tee taulukko, joka vastaa taulukkoa Tuntipalkat, sähköala ja nimeä se esim. Tuntipalkkalaiset, sähköala 6h työaika tai muulla vastaavalla tavalla. (Muista laittaa taulukkoo kertoimien lisäksi myös palkkalajit!)

 

4. Laske tessin mukainen kerroin. Jos viikkotyöaika on esim. 30h on kerroin 30/40 = 0,75 eli jaa viikkotyöaika 40:llä. Lisää laskemasi kerroin uuden taulukon Kerroin-kenttään.

 

5. Palaa takaisin henkilölistaukseen painamalla ikkunasta takaisin (tai sulkemalla ja avaamalla uudestaan). Valitse henkilöille, joilla on kyseisen työaika käytössä, luomasi taulukkko. Tässä esimerkissä henkilö, joka tekee 30h työviikkoa, on tämän taulukon piirissä. 

 

6. Jos työntekijöillä on myös muita viikkotyöaikamalleja, tee heille omat taulukot toistamalla edelliset askeleet uudelleen.

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk