Henkilöiden hallinta Ecom Arkistopalvelussa

Ecom Arkistopalvelun rakennusalan raportointi on tarkoitettu rakennuspalveluiden tiedonantovelvollisille työkohteiden raportoitavien tietojen keräämiseen ja raportointiin. Työmailla työskentelevien henkilöiden tietoja hallitaan Ecom Arkistopalvelun henkilörekisterissä. Ecom Projektiseurannan käyttäjien työntekijätiedot siirtyvät Arkistopalveluun automaattisesti ja niitä tarvitsee muokata käsin vain, jos jokin raportointiin tarvittavat tieto puuttuu.

Henkilötietoja voi muokata joko suoraan työmaan tiedoissa tai henkilörekisterissä. Tiedot päivittyvät automaattisesti molempiin.

 

Henkilötiedot työmaan tiedoissa

Työmaan työntekijät löytyvät työmaan muokkausnäkymässä urakoiden alla. Katso Työmaiden hallinta.

Henkilörekisteri

Henkilörekisteriin siirrytään Rakennuspalveluiden raportoinnin pääsivun Toiminnot -valikosta.

Henkil_t1.png

henkil_t2.png

 Uusi henkilö lisätään Uusi henkilö -napilla. Henkilön tiedot avataan klikkaamalla henkilöä listasta.

henkil_t3.png

Henkilön pakollisia tietoja on nimi, syntymäaika tai hetu, veronumero ja yhteystiedot. Tarkasta lisäksi, että työntekijän tyyppi (työnsuhteinen, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja tms.) ja työnantaja ovat oikein. Omille työntekijöille ei valita työnantajaa.

Mikäli työnantajaa ei ole vielä talletettu toimittajarekisteriin, tee se ennen työntekijän tietojen syöttöä. Kts. Toimittajien hallinta.

Ulkomaisia työntekijöitä koskettavat lisäkentät saa auki Lisätiedot -painikkeella.

 Puutteelliset tiedot

Mikäli työntekijän kaikkia tietoja ei ole saatu, ne voidaan tallentaa puutteellisina. Tällöin työntekijän tietoja ei raportoida verottajalle ja työnantaja-antajan tiedoissa raportoidaan tietue ”513: Ei työntekijätietoja työnantajalta=kaikki tai osa työntekijätiedoista puuttuu”. Huomaa, että työntekijä pitää kuitenkin liittää työmaalle, vaikka tiedot olisivatkin puutteelliset.

Puutteellisiksi merkatut työntekijätiedot näkyvät listassa varoituskolmiolla.

henkil_t4.png

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk