Rakennusalan lomarahat

Rakennusalan lomarahan määrä on 18,5 % lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta.

Lomarahasta maksetaan kesälomaosuutta vastaava määrä (14 %) ennen kesäloman alkamista ja talvilomaosuutta vastaava määrä (4,5 %) ennen talviloman alkamista. Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan lopputilin yhteydessä siihen mennessä ansaittu lomaraha kokonaisuudessaan.

1. Tee palkkalaji lomavuoden palkkakertymälle. Voit valita minkä tahansa vapaan numeron. Tämä palkkalaji toimii infopalkkalajina ja sitä ei käytetä palkan maksuun.

mceclip0.png

Jos haluat hyödyntää lomavuoden ansioiden laskentaan Ecomin automaattista laskentaa, luo palkanlaskennan asetuksiin uusi keskiansio.

1. Valitse Tallenna tulos -kohtaan se palkkalaji, jonka loit edellisessä kohdassa.

2. Valitse Rahakertymä-välilehdelle ne palkkalajit, jotka lasketaan lomavuoden ansioihin mukaan.

3. Aikakertymä-välilehden voi jättää tyhjäksi.

4. Valitse Henkilöt-välilehdelle, ne työntekijät, joille laskenta tehdään.

mceclip1.png

Tämän jälkeen laskenta voidaan suorittaa Palkanlaskenta > Laske keskiansiot. Kyseessä ei siis varsinaisesti ole keskiansion laskenta, mutta tätä voidaan hyödyntää lomavuoden ansioiden laskemiseen.

mceclip2.png

Valitse keskiansio-kohtaan se "keskiansio", jonka loit edellisessä kohdassa. Käytä laskennassa kiinteää jakajaa. Vaihda laskentajaksoksi lomanmääräytymisvuosi ja valitse oikeat henkilöt. Ohjelma muodostaa laskennan yhteydessä raportin, jossa näkyy henkilöiden ansiot. Sen lisäksi se päivittää valittujen henkilöiden henkilökohtaisiin palkkalajeihin oikeat arvot (tässä esimerkissä palkkalajiin 1010 brutto rakennusalan lomarahaa varten)

mceclip3.png

Bruttosumman lisäksi tarvitset varsinaiset lomarahapalkkalajit, jotka laskevat oikeat prosentit lomavuoden ansioista.

Luodaan kaksi palkkalajia:

1540 Lomaraha 14% (kesälomaosuus)

1542 Lomaraha 4,5% (talvilomaosuus)

Voit myös valita, mitkä tahansa muut vapaat palkkalajinumerot.

 

1540 Lomaraha 14%:

Lomaraha lasketaan ottamalla 14 prosenttia palkkalajista 1010. Muista lisätä myös tiliöinti!

mceclip5.png

Ja vastaava palkkalaji 1542 lomaraha 4,5%:

mceclip4.png

 

Huomioi, että lomapalkkavelkaraportti ei toimi näiden palkkalajien kanssa.

 

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk