Postin laskenta

Postin laskenta -välilehti näyttää kaikki postin euromääräiset tiedot. Ne pävittyvät heti, kun postin tietoja muutetaan. Kun tarjous hyväksytään, päivittyvät tiedot myös tarjouksen yläosaan.

tarjouslaskenta25.jpg

 

Työt ja tuotteet

Nettohinta -  postin työt/tuotteet -välilehdeltä saatujen töiden hinta yhteensä.

Nettokentän alla on lisäkerroin-kenttä, jonka perässä on kerroin-painike. Sitä klikkaamalla saadaan tarvittaessa muutettua kertoimia postikohtaisesti. 

Kustannuskentän alla olevat kentät ovat kaikki muokattavia kenttiä, mikäli halutaan muuttaa postin hinta- tai katetietoja.

Posti yhteensä kenttä näyttää Postin laskentasivun oikeassa osassa myös asennustuntien kokonaismäärän kyseisessä postissa.

tarjouslaskenta26.jpg

Euromääräiset hinnat

Tarjoukseen liittyy aina silloin tällöin kustannuksia, joita ei voi lisätä töihin eikä tuotteisiin. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alihankintakustannukset. Postin laskenta-puolelle on siksi tehty erillinen Euromääräiset-osio, johon voi lisätä vapaamuotoisia kustannuksia ja antaa niille oman erillisen katteen.

tarjouslaskenta27.jpg

Kilometrikorvaukset

Ohjelma laskee kilometrit kohteeseen sen mukaan mitä oletustietoihin on määritetty. Sen lisäksi voidaan kilometritietoja määrittää myös postikohtaisesti tarvittaessa. Ohjelma laskee kilometrit tarkasti päivien mukaan.

Kilometrikustannuksissa on hyvä ottaa huomioon se, montako henkilöä kulkee samalla kulkuneuvolla kohteeseen tai yövytäänkö kohteessa.

 Tarjouslaskenta28.jpg

 

Päiväkustannukset

Päiväkustannukset lasketaan postin työt -välilehden työtuntien kertymän mukaan. Kertymä löytyy ikkunan oikeassa reunassa on Posti yhteensä -sarakkeen ensimmäiseltä riviltä. Päiväkustannuksia voidaan määrittää myös postikohtaisesti tarvittaessa ja niille on mahdollista asettaa omat katteet. 

tarjouslaskenta29.jpg

Loppusumman pyöristys

tarjouksen loppusummat on mahdollista pyöristää joko koko tarjouksen osalta tai postikohtaisesti. Lisäksi voidaan määrittää se, mihin tarjouksen summatietoihin pyöristyksen halutaan vaikuttavan.

Pyöristyksen voi tehdä molempiin suuntiin. Alaspäin pyöristettäessä on hyvä varmistua siitä, että annettu kate riittää pyöristyksen tekoon.

tarjouslaskenta33.jpg

 

 

 

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk