Rakennusalan raporttien muodostaminen ja lähettäminen Ecom Arkistopalvelusta

Ecom Arkistopalvelun avulla rakennuttaja tai rakennuspalveluiden tilaaja voi helposti muodostaa urakka- ja työntekijäilmoitukset verottajalle. Lisäksi aliurakoitsija voi toimittaa työntekijätiedot päätoteuttajalle Ecom Arkistopalvelun kautta.

Sähköinen ilmoitus verottajalle

Verottajalle lähetettävä sähköinen ns. TYVI-aineisto muodostetaan valitsemalla Rakennuspalveluiden raportoinnin etusivulla Toiminnot-valikosta haluttu raportointivuosi ja kuukausi. Järjestelmä valitsee automaattisesti valitulta kuukaudelta ilmoitettavat työmaat. Huom. työmaan ilmoitusvelvollisuudet määritellään työmaan perustiedoissa.

Tyvi1.png

Järjestelmä luo automaattisesti sekä urakkailmoituksen (verottajan VSURAKKA-aineisto) sekä työntekijäilmoituksen (VSTYONTE) niiltä työmailta, jotka ovat kyseisten ilmoitusvelvollisuuksien piirissä.

Sähköisen ilmoituksen lähettäminen

Kts. Rakennusalan tiedonantoilmoituksen lähetys ilmoitin.fi -palvelussa

Sähköisen ilmoituksen peruuttaminen

Kts. Sähköisen ilmoituksen peruuttaminen

Työntekijöiden ilmoittaminen päätoteuttajalle

Työmaan työntekijöiden ilmoittaminen päätotettajalle tehdään työmaan Excel-raportin avulla. Työmaan tiedot voi tallettaa Excel-tiedostoksi työmaan perustiedojen viereisestä Toiminnot-valikosta.

Tyvi3.png

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk