Uuden tarjouksen lisääminen, osa 3 - postin paketit

Paketti voi koostua seuraavista kokonaisuuksista:

  • Töistä ja tarvikkeista
  • Töistä
  • Tarvikkeista
  • Alapaketeista, töistä ja tarvikkeista

Tarjouksen paketit

Tarjouksen perustamisen tässä vaiheessa tarjouksen oletustiedot on syötetty ja postit valittu. Tarjouksen ensimmäinen posti on oletuksena valittuna ja postin paketit välilehti on esillä.

Seuraavaksi lähdetään lisäämään postille pakettia. Valitaan esim. johdot ja niiden varusteet-posti. Tämän jälkeen jälkeen painetaan pakettinumeron yläpuolella olevaa pakettihakupainiketta.

tarjouslaskenta11.jpg

Kun Ecomissa valitaan paketti, purkautuu se automaattisesti postin töiksi ja tuotteiksi näyttäen siellä paketista tulleet työt ja materiaalit sekä antaen niille vielä hinnat postin laskenta sivulle.

Pakettihaku

tarjouslaskenta12.jpg

Pakettihakuikkunassa haetaan ensin paketin pääryhmä ja alaryhmä, jonka jälkeen voidaan hakea haluttu paketti nimen tai numeron mukaan.

Vihreät paketit ovat sellaisia paketteja, joita on käytetty jo aiemmissa tarjouksissa. Paketin voi myös itse merkitä aktiiviseksi, jolloin rivi värjääntyy vihreäksi. Punaiset rivit tarkoittavat käytöstä poistettua pakettia.

Rakenne-painikkeen avulla voi tutustua paketin rakenteeseen ja eri asennustapoihin tarkemmin.

Kun haluttu paketin päätuote on löytynyt, voidaan se valita ja painaa valitse-painiketta.

Asennustavan valinta

Kun pakettihakuikkunasta on valittu haluttu paketti, päästään seuraavaksi valitsemaan asennustavat. Listalla näytetään kaikki mahdolliset asennustavat kyseiselle paketille. 

Ikkunan ylärivillä näkyy valitun paketin päätuote ja pakettinumeron alkuosa. Ikkunan sisällä, ensimmäisestä sarakkeesta löytyy asennustapanumero, joka muodostaa paketin koodin loppuosan. Nimi1 -sarake sisältää paketin lyhyen nimen ja Nimi2 -sarake paketin selkokielisen nimen.

Määrä-kenttään syötetään haluttu määrä valittua asennustapaa. Määrän voi syöttää suoraan näppäimistöltä, klikkaamalla hiirellä ikkunan yläosan haluttua numeroa tai käyttämällä hiirellä ikkunan alaosassa olevaa numeronäppäimiä.

Ikkunaan on nyt syötetty määrä-kenttään valitulle asennustavalle määrä. Tämän jälkeen painetaan OK-painiketta ja suljetaan ikkuna. Samalla kertaa voisi syöttää kaikki asennustavat kerralla, jos tarjous sellaista sisältäisi.

tarjouslaskenta13.jpg

Paketin voi lisätä myös syöttämällä halutun pakettinumeron tyhjälle riville. Tällöin ohjelma antaa valittavat asennustavat seuraavaan sarakkeeseen alasvetovalikkona.

tarjouslaskenta14.jpg

Syöttösivut

Paketit voidaan myös lisätä massana syöttösivujen kautta. Tämä on erittäin hyvä ja nopea tapa syöttää paketteja sisään. Syöttösivut -toiminnon kautta saat paketit ja niiden asennustavat näkyville taulukkonäkymässä, jolloin saadaan syötettyä useampia paketteja kerralla.

Syöttösivut saa esille suoraan omasta painikkeestaan. 

tarjouslaskenta15.jpg

Syöttösivulta valitaan ensin pääryhmä ja alaryhmä alasvetovalikoista. Tämän jälkeen valitaan Syöttösivu-kenttään haluttu kaapelityyppi, jolloin ohjelma tuo näkyviin kaikki kyseisen kaapelityypin saatavilla olevat vaihtoehdot sekä niiden mahdolliset asennustavat.

Harmaina näkyvät sarakkeet eivät ole valittavissa.

Ikkuna kannattaa levittää mahdollisimman isoksi, että kaikki mahdolliset asennustavat ovat heti näkyvissä. Sarakkeita ja rivejä voi piilottaa (Piilota/näytä -painike), jolloin tilaa on enemmän käytettävissä.

Ohjelma näyttää valituna olevan paketin nimen ikkunan alareunassa. 

tarjouslaskenta16.jpg

Paketti valitaan syöttämällä haluttu määrä oikeaan asennustapa -sarakkeeseen ja klikkaamalla 'Lisää tarjoukseen'. Samalla kertaa voi lisätä kaikki kyseiseen postiin tarvittavat paketit. Kun pakettien lisääminen on tehty voidaan ikkuna sulkea ja lisätyt paketit näkyvät tarjouksen Postin paketit -sivulla. 

tarjouslaskenta17.jpg

Pakettien mukana on myös muihin alavälilehtiin tullut tapahtumia paketin sisltämien tuotteiden ja töiden muodossa. Postin työt -välilehdella näkyvät nyt paketista tulleet työt omina riveinään. Kun työ tiputetaan paketin kautta, kirjautuu paketista löytyvä määrä Kpl-paketista -kenttään, jonka arvoa ei pääse muuttamaan. Mikäli töitä syötetään suoraan Postin työt -välilehdelle, kirjataan määrät kpl-kenttään. 

tarjouslaskenta18.jpg

Postin tuotteet -välilehdellä näkyvät paketista tulleet tuotteet omina riveinään. Kun tuote lisätään paketin kautta, kirjautuu paketista löytyvä määrä Kpl-paketista -kenttään, jonka arvoa ei pääse muuttamaan. Mikäli tuotteita syötetään suoraan Postin tuotteet -välilehdelle, kirjataan määrät kpl-kenttään. 

tarjouslaskenta19.jpg

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk