Uuden tarjouksen lisääminen, osa 1 - tarjouksen oletustiedot

Tarjouslaskenta löytyy ohjelmasta polusta Ohjelmat - Tarjouslaskenta - Sähköala - Tarjouslaskenta. 

Uuden tarjouksen tekeminen aloitetaan painamalla plus-painiketta.

Tarjouslaskenta4.jpg

Huom. tajoukselle tehdyt muutokset eivät tallennu automaattisesti, vaan tarjous kannattaa tallentaa ylärivin Hyväksy muutokset -painikkeesta säännöllisesti myös kesken muokkauksen. 

 

Työkertoimien määritys

Ohjelma avaa Tarjouksen oletustiedot -ikkunan, jossa määritetään töiden lisäkertoimet koko tarjoukselle. Kertoimia voi tarvittaessa säätää myös postikohtaisesti.

tarjouslaskenta5.jpg

Työkertoimet lasketaan työhinnan päälle. Sähköalalla pakollisia kertoimia ovat sosiaalikustannusprosentti ja Urakkahinnoittelukerroin. Urakkahinnoittelukeroin on ns. indeksikorotus, jolla korjataan työn hintaa. Nämä arvot tulevat oletuksena oikein Sähköinfon pakettirekisterin mukana. 

Seuraava-painikkeella päästään siirtymään Tarjouksen oletustiedot -ikkunan seuraavaan välilehteen.

Tuotekertoimien määritys

tarjouslaskenta6.jpg

Tuotenettoon eli ostohintaan lisättävät kulut määritetään tässä ikkunassa koko tarjoukselle. Kertoimia voi tarvittaessa säätää postikohtaisesti. Esimerkiksi keskusten posti ei välttämättä tarvitse kovin isoa hävikkiä.

Pitkäaikaisessa työssä kannattaa varata oma kerroin esimerkiksi hintojan nousulle, jos sellaisia on odotettavissa. Kertoimia ei ole pakollista määrittää lainkaan, vaan nämä asiat voi huomioida myös katetta määritettäessä. 

Seuraava-painikkeella päästään taas seuraavaan välilehteen.

Kilometrikorvausten määritys

tarjouslaskenta7.jpg

Kilometrit -välilehdellä annetaan edestakaiset kilometrit kohteeseen (työmaalle).

Mikäli kohde on niin niin kaukana, että siellä yövytään, otetaan laske kilometrit automaattisesti -ruksi pois ja lasketaan kilometrit käsin.

Seuraava-painikkeella päästään seuraavaan välilehteen.

Päiväkorvausten määritys

tarjouslaskenta8.jpg

Päivärahat-välilehdellä määritetään kohteessa päivittäin maksettavat korvaukset asentajille.

Muu korvaus - jokin muu ko. kohteessa maksettava korvaus, esimerkiksi ulkomaan päiväraha.

Maksettavat matkatunnit kohteeseen kerrotaan matkatunnit kohtaan.

Seuraava-painikkeella päästään seuraavaan välilehteen.

Katetietojen  ja tunnuslukujen määritys

tarjouslaskenta9.jpg

Tarjouksen oletustietojen viimeisellä välilehdellä määritetään tarjouksen oletuskatteet, jotka kopioituvat kaikkien tarjouksen postien oletuskatteiksi.

Tunnuslukujen kautta ohjelma antaa tarjoukselle erikseen seurattavia tunnuslukuja.

OK-painikkeella ohjelma sulkee oletustiedot ja avaa tarjouksen postit-ikkunan.

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk