Palkanlaskennan vuosi-ilmoitus (TYVI)

Palkanlaskennan vuosi-ilmoitus verottajalle tulee antaa tammikuun loppuun mennessä. Verottajan vuosi-ilmoitusaineiston (TYVI-raportti) voi muodostaa Ecom Palkanlaskennasta ja se siirretään verottajalle ilmoitin.fi -palvelulla tai Verohallinnon verkkolomakkeilla. Työnantajan on ilmoitettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 15 työntekijää. Pienemmät yritykset voivat antaa ilmoituksen myös Verohallinnon paperilomakkeilla.

ecom3-tyvi1.png

Vuosi-ilmoituksen tekeminen aloitetaan valikosta tai kaukosäätimestä valitsemalla TYVI-raportit.

ecom3-tyvi-lista.png

Avautuvassa listassa näkyvät kaikki muodostetut vuosi-ilmoitukset. Uusi vuosi-ilmoitus luodaan Luo uusi -napista.

Tyvi.png

Tarkasta perustietoikkunassa, että yhteyshenkilön tiedot ovat oikein. Voit myös valita sähköisen aineiston tallennuskansion.

Perustietojen antamisen jälkeen ohjelma luo automaattisesti vuosi-ilmoituksen saajakohtaiset erittelyt jokaisesta palkansaajasta, jolle on maksettu palkkaa tai muuta korvausta valitun vuoden aikana. Henkilöitä voi selata ikkunan yläreunan nuolipainikkeilla. Ilmoitettavia henkilöitä voi lisätä ilmoitukselle myös käsin, jos henkilön tiedot puuttuvat ohjelmasta. Tarkasta henkilöiden palkkasummat, verottomat korvaukset,  luontaisedut ja suorituslajit.

HUOM! Jos ilmoitat alle 16-vuotiaalle tai yli 68-vuotiaalle maksettuja palkkoja, laita sotuun kuulumaton rahapalkan osuus myös kohtaan 36" Palkkaerät, jotka eivät kuulu sairasvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen".

Kun ilmoittettavien henkilöiden tiedot ovat valmiit, sähköinen aineisto luodaan seuraavasti:

  1. Valitse kaukosäätimestä Laske yhteenveto
  2. Tarkasta yhteenvedon summat
  3. Täydennä tarvittaessa kohdat 631, 650 sekä 614
  4. Valitse kaukosäätimestä Muodosta konekielinen aineisto
  5. Lähetä aineisto ilmoitin.fi -palvelussa (tiedosto löytyy perustietoikkunassa valitusta kansiosta)

ecom3-tyvi-kaukosaadin.png

HUOM! Vuoden 2018 aineiston voi muodostaa vain uusimmalla palkanlaskentaohjelman versiolla (versio 59). Päivitä ohjelmisto kaukosäätimen Ohjelmiston päivitys -napista tai osoitteesta https://tuki.ecom.fi/hc/fi/articles/360005163411-Ecom-Palkanlaskennan-versiop%C3%A4ivitys

Muista myös ilmoitukset vakuutusyhtiöön.

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk