Yleisimmät tulorekisterin tulolajit ja palkkalajit

Tähän ohjeartikkeliin on kerätty Ecom Palkanlaskennan yleisiä palkkalajeja ja niitä vastaavat tulorekisterin tulolajit.

Lista on ohjeellinen. Tarkasta huolellisesti yrityksessänne käytettävät palkkalajit ja varmista käytettävät tulolajit verottajan ajantasaisesta ohjeistuksesta.

 

Palkkalaji Tulolaji
1000 Tuntityö 201 Aikapalkka
1002 Tuntipalkka 201 Aikapalkka
1016 Vuorokautinen ylityö 50% 235 Ylityökorvaus
1020 Vuorokautinen ylityö 100% 235 Ylityökorvaus
1024 Viikottainen ylityö 50% 235 Ylityökorvaus
1028 Viikottainen ylityö 100% 235 Ylityökorvaus
1040 Provisio 220 Provisiopalkka
1100 Kuukausipalkka 201 Aikapalkka
1204 Iltatyölisä 206 Iltatyökorvaus
1208 Yötyölisä 236 Yötyökorvaus
1212 Iltavuorolisä 207 Iltavuorolisä
1218 Yövuorolisä 237 Yövuorolisä
1220 Erittäin likaisen työn lisä 218 Olosuhdelisä
1224 Erittäin raskaan työn lisä 218 Olosuhdelisä
1228 Vaativan ja hankalan työn lisä 218 Olosuhdelisä
1250 Kärkimieslisä 1-2 201 Aikapalkka
1251 Kärkimieslisä 3-6 201 Aikapalkka
1252 Kärkimieslisä 7-10 201 Aikapalkka
1253 Kärkimieslisä 11-12 201 Aikapalkka
1254 Kärkimieslisä 13-20 201 Aikapalkka
1255 Kärkimeislisä, yli 20 201 Aikapalkka
1304 Arkipyhäkorvaus 216 Muu maksettu lisä
1308 Viikkolepokorvaus 232 Viikkolepokorvaus
1312 Sunnuntaikorvaus 221 Sunnuntaityökorvaus
1400 Urakkapalkka 227 Urakkapalkka
1404 Urakan takuupalkka 227 Urakkapalkka
1408 Urakan neuvotteluajan palkka 227 Urakkapalkka
1412 Urakan keskeytyslisä 227 Urakkapalkka
1510 Vuosilomapalkka 201 Aikapalkka
1500 Työajan lyhennys 225 Työajantasauskorvaus
1520 Lomaltapaluuraha 213 Lomaraha
1530 Lopputilin lomakorvaus 234 Vuosilomakorvaus
1550 Sairausajan palkka 201 Aikapalkka
1620 Lomaltapaluuraha (kk-palk.) 213 Lomaraha
1630 Lopputilin lomakorvaus (kk-palk.) 234 Vuosilomakorvaus
3000 Asuntoetu 301 Asuntoetu
3010 Ateriaetu 334 Ravintoetu
3020 Auton käyttöetu 304 Autoetu
3030 Vapaa autoetu 304 Autoetu
3040 Autotallietu 317 Muu luontoisetu
3050 Matkapuhelinetu 330 Puhelinetu
3060 Puhelinetu 330 Puhelinetu
3100 Muu luontoisetu 317 Muu luontoisetu
4000 Ennakonpidätys 402 Ennakonpidätys
5000 TT:n työeläkemaksu 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
5010 TT:n työttömyysvakuutusmaksu 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
5011 Tvm-korjaus 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
5020 AY-Jäsenmaksu 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
5110 Laina 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
5120 Ulosotto 417 Ulosmittaus
6000 Päiväraha 331 Päiväraha
6002 Osapäiväraha 331 Päiväraha
6010 Ateriakorvaus 303 Ateriakorvaus
6020 Ruokaraha 303 Ateriakorvaus
6050 Kilometrikorvaus 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk