Tarjouslaskennan käyttöönotto

Ecomissa tehtävät toimenpiteet ennen tarjouslaskennan aloittamista:

 • Lataa Sähköinfo Oy:n –pakettirekisteri Ecomin hinnastopalvelusta. Tätä varten tarvitset tunnukset Sähköinfolta.
 • Tarkista että tuotteet ja hinnat ovat ajantasalla

Tarjouslaskentaoletukset

Ennen ensimmäisen tarjouksen tekemistä kannattaa katsoa kuntoon tarjouslaskennan oletusarvot. Oletusarvot löytyvät tarjouslaskentaoletuksista (Ohjelmat / Tarjouslaskenta / Tarjouslaskentaoletukset).

Laskennallinen tuntihinta

Sähköalalla  työt määritellään ajan sijasta euromääräisenä hintana

 • Jotta voidaan laskea urakan kokonaiskesto, on hinnat muutettava ajaksi eli päiviksi ja kilometreiksi.
 • HUOM
  • Suurempi laskennallinen hinta vaikuttaa päivien määrään vähentävästi ja sitä kautta myös kilometrit vähenevät. Se siis pienentää tarjouksen hintaa.
  • Vastaavasti pienemmällä laskennallisella tuntihinnalla päivien ja kilometrien määrä kasvaa.
 • Laskennallisen tuntihinnan oletusarvo tulee Sähköinfon pakettien mukana, eikä siihen yleensä ole tarvetta tehdä muutoksia  

Katteiden laskenta

Ecom laskee katteen myyntihinnasta, jolloin kateprosentti kertoo, paljonko oikeasti jää katetta.

Tarjouslaskenta1.jpg

Työ- ja tuotekertoimet

Työkertoimien avulla nostetaan työntekijälle maksettavan palkan päälle yrityksen kulukertoimia sekä muita indeksikertoimia

Pakolliset työkertoimet:

 • Sosiaalikustannusprosentti
 • Urakkahinnoittelukerroin

Tuotekertoimien avulla voidaan tarvikekustannusten nettohintaa nostaa  tarjouksen kohteen vaatimalla tavalla.

Tarjouslaskenta2.jpg

Oletuspostit

 • Posteilla ryhmitellään tarjous halutun mukaisiksi kokonaisuuksiksi.
 • Tarjouslaskennan oletuspostit tulevat automaattisesti Sähköinfo Oy antaman jaottelun mukaan
 • Postien määritykset voi itse muuttaa haluamakseen tai tarjouspyynnön mukaiseksi.

tarjouslaskenta3.jpg

Luotu: Päivitetty :
Palvelun toteuttaa Zendesk